Home Konalo se
Protipovodňová hráz PDF Tisk Email
Napsal uživatel František Tuhý   
Pondělí, 22 Srpen 2011 00:00

Protipovodňová hráz ve Vísce

Po loňské, prý tisícileté vodě, která postihla i naší obec, bylo rozhodnuto postavit ve Vísce protipovodňovou hráz. První informace o záměru dostali občané 3.12.2010 s tím,že bližší, zasvěcené údaje budou lidem sděleny posléze. Na dlouhou dobu „nastal klid po pěšině“. Koncem pololetí 2011 pronikly na veřejnost zprávy, že kupodivu je už vydáno stavební povolení. Občanskému sdružení Víska se podařilo 5.8.2011 zorganizovat Setkání občanů s projektantem hráze ing. Zahradníkem s cílem osvětlit vše potřebné. „Sezení“ byli dále přítomni ing. Jaroušek – ředitel závodu Jablonec nad Nisou, ing. Kurka – technicko provozní náměstek a ing. Erbenová ze závodu Hradec Králové.

V úvodu ing. Zahradník seznámil přítomné s navrhovaným řešením povodňové hráze. Projekt je připraven na 20-ti letou vodu. Hráz bude sypaná (materiál jílovitá zemina a kámen), zpevněná geotextilií, některé části budou železobetonové. Horní část bude pojezdová (pro údržbu a hasičskou techniku).

Odtok vody z Krčelského potoku a Klímovy tůně bude řešen jímkami s čerpadly, které bude pohánět dieselagregát. Náklady na hráz budou činit 17 miliónů Kč. Částečně budou hrazeny z Evropské unie. Investorem akce je Povodí Labe. Se stavbou by se mělo započít již letos.

Ke slovu pak přišli občané Vísky. Ukázalo se, že vzájemné informování, což bylo hlavním cílem Setkání bylo prospěšné pro obě strany – občany i projektanta. Paní Veselá poukázala na silný vír, který se vytváří na soutoku Smědé a Studeného potoka, což má za následek vyplavování zeminy a narušování břehů. Pan Aschenbrenner upozornil, že hráz bude postavena na vodním díle – zasypaném náhonu. Pan Málek v emotivním projevu poukázal na to, že někdy stačí hrozně málo. Kdyby letos byla několika fůrami materiálu zasypána díra za jeho pozemkem k rozlití řeky by nedošlo. A reakce zástupců Povodí? Předpisy to nedovolují!

Ne vždy byly odpovědi přesvědčivé, nejistota panuje např. u přečerpávání vody z potoků přes hráz, projektant dává záruku u 20-ti leté povodně. Co bude, pokud bude větší? I odpověď na otázku, nebylo-li by lepší postavit v některých místech mobilní hráze, což by bylo možná i lacinější a k okolí ohleduplnější, prý nepřichází v úvahu pro nedostatek času, vyvolává polemiku, zkušenosti z míst, kde jsou použity, mluví jinak.

Veselí v sále vyvolala odpověď na otázku, zda-li byla provedena regulace řeky po revoluci, tedy po roku 1989. „Čištění se prý provádí pravidelně, stálo 12 miliónů Kč.“ Na upřesňující dotaz: „A kde?“ následovala odpověď: „Někde od Vísky až po meandry Smědé“. Ve Vísce bagr nebyl vidět přes 20 let! Je pravda, že po loňské povodni zde párkrát byl. Stalo se, že přijel v 10.00 hodin, na pár minut si řidič v kabině schrupnul (fotodokumentace existuje), v 14.00 byl naložen a odjel. Co to znamená? Prostředky jsou vynakládány nehospodárně, 12 miliónů je fuč, aniž je to někde vidět. Ve Vísce všichni pamatujeme praxi z minula, kdy přijela maringotka, „napíchla“ se na kulturák, byla zde přes půl roku a bagrista od rána do noci čistil koryto od Vísky až po Černousy. Výsledek byl jasný, povodně nebyly každý rok jako nyní. A když už byly, tak nikdy tak ničivé jako posledních 20 let.

Úsměv vyvolala i odpověď na dotaz pana Hynka, kdo vyčistí zanesené koryto přehrady alias jezu po letošní povodni. „Jez je váš, navíc je problém zjistit, čí to jsou stromy, klády, naplavené dřevo“. Jak si ale tedy vysvětlit okamžitě známé vlastnictví vyvrženého dřeva na louky kolem řeky po loňské povodni?

Na závěr pár optimistických informací zástupců Povodí Labe. Plánuje se oprava koryta řeky od Vísky až po Černousy v hodnotě 131 miliónů Kč. Započít by se mělo v roce 2012, souběžně s výstavbou hráze. V nejbližších dnech navštíví občany pracovníci z povodí, aby zmapovali aktuální stav řeky a shromáždili požadavky a náměty.

Nezbývá než doufat, že postavená hráz postačí a pomůže zachránit majetky občanů.

Aktualizováno Úterý, 24 Leden 2012 17:35
 
Copyright © 2020 www.viska-os.eu. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.
 
dsc02760.jpg
img_5096.jpg

 

Další obrázky jsou ve FOTOGALERII.
(klikni na tento řádek)