Zpráva o činnosti OS v roce 2015 Tisk
Pátek, 18 Březen 2016 19:54

Zpráva o činnosti OS Víska v roce 2015

Každým rokem naší  existence OS dominovala nějaká velká akce. Buď to to bylo připomenutí si 60.výročí existence KD, nebo např. anketa Strom roku. V roce 2015 to bylo odhalení pomníku posádce amerického letadla B-17 sestřeleného 5.3.1945. Myšlenkou dopátrat se podrobností pádu letadla kousek od sokolovny za železniční tratí jsme se začali s Pepíkem Klímou zabývat již v roce 2010. Připojil se k nám i Vláďa Lacina, který pak  celý ten příběh dotáhl do samotného konce, kdy zjistil  dopodrobna, co se onen den 5.3.1945 odehrávalo, minutu po minutě. Po zjištění detailů už to byl krůček k myšlence postavit na památku americkým pilotům pomník. Vše ale bylo o penězích. Poslali jsme žádost na ministerstvo obrany o dotaci. Bohužel to už bylo pozdě, zde sbírají žádosti s dvouletým předstihem. A tak jsme se rozhodli, že se pokusíme sehnat peníze sami, přes sponzory. Oslovování probíhalo dvěma směry. Jeden byl veden zde na Frýdlantsku, kdy jsme oslovili asi dvě desítky subjektů. Někde jsme uspěli, někde ne. Druhý směr vedl Vláďa Lacina a to doslova po celé republice.  Na samém začátku jsme si dali podmínku, že nepoužijeme ani korunu veřejných financí, aby nám  nemohl někdo v budoucnu vyčíst, že mohly být obecní peníze použity k jiným účelům. Podařilo se, mohli jsme se do toho pustit. Projekt vypracoval  Karel Kocman a pak už začala ta obvyklá mašinérie. Povolení z OÚ, ze stavebního odboru Města Frýdlant, shánění možných dodavatelů materiálu, hledání vhodného kamene, dopravce, no a samozřejmě samotná výstavba. Měli jsme štěstí na počasí, betonovat se dalo i v lednu, sázet tisy taktéž. Zemní práce udělali pracovníci VPP OÚ Višňová, samotnou výstavbu občané Vísky za odborného vedení S.Šilhavíka. Dílo se podařilo do stanoveného termínu, tedy k 70.výročí pádu letadla stihnout. Ruku v ruce s obdobím  výstavby probíhala i další etapa, svým způsobem ještě náročnější, a to příprava zajištění programu odhalení pomníku. Dát dohromady scénář a pak  „vysněné“ účinkující sehnat, nebylo jednoduché. Přesvědčit, a svým způsobem „zbláznit“ např. majitele dobových vojenských automobilů k účasti na akci si vyžádalo několik návštěv. To samé bylo se zajištěním vojáků v dobových uniformách. Historických vojenských spolků existuje několik, ale najít ten funkční, „provozuschopný“ byl kumšt. To samé se dá říci o zajištění výstavky na sále, která by odpovídala době. Opět šlo o hledání a přesvědčování. Za to, že se vše povedlo, platí velký dík Vláďovi Lacinovi. Především to byla jeho zásluha. Pochopitelně, jeho majstrštykem byly gripeny nad Vískou. A osobní dopis náčelníka Generálního štábu Armády České republiky armádního generála Petra Pavla napsaného z pověření ministra obrany taktéž. Akce se myslím povedla, návštěvnost byla veliká, odhadujeme tak tisíc lidí. Zdařila se propagace v tištěných médiích a na základě toho i upoutávka před akcí na ČT1 a ČT24. Reportáž přímo na místě televizí Nova byla pověstnou třešničkou na dortu. V této souvislosti potěšila slova hejtmana Libereckého kraje pana Martina Půty, který na výroční schůzi minkovických hasičů akci vyzdvihl a podotkl, že patřila mezi největší v loňském roce na Liberecku.  A jak říká Pitkin: Vo tom to je. Je to náročné, namáhavé, ale je to cesta do budoucna. Pomáhá to získávat kontakty, pomáhá to v jednání s úřady. Sami jsme se o tom s Vláďou přesvědčili na vlastní kůži. Častokrát jsme potom slyšeli: Jó vy jste z Vísky, tam jsem byl, nebo, tam byl manžel, byla to prý paráda. Takovéto akce pomáhají i  dostat se do podvědomí úředníků, kteří např. rozhodují o dotacích. Tímto způsobem už několik let postupují např. v Kunraticích, Heřmanicích a především ve Frýdlantě. Pochopitelně, není to zadarmo, stojí to úsilí a hodně úsilí, stojí to čas. Ale jiné cesty není. Od doby odhalení pomníku jsem měl už několik telefonátů, kdy volali lidi, kteří u nás byli,  i třeba jen  kvůli inspiraci, chtěli kontakty na toho či onoho. Přesvědčili jsme se sami, že to pomůže i nám při plánované výstavbě pomníku obětem 1.sv.války.

Ještě jednou se vrátím k pomníku již postavenému. Je na místě poděkovat Obci Višňová za finanční zabezpečení odhalení pomníku, hasičům z Minkovic za výpomoc při organizaci a samotném průběhu akce, Stanislavu Šilhavíkovi za odborné vedení a přiložení ruky k dílu při výstavbě pomníku, Standovi Dostálovi za sponzorování a to formou zajištění dopravy materiálu. Jmenoval jsem  jen ty, co jsou zde přítomni, pochopitelně poděkování patří všem dalším: sponzorům, účinkujícím na akci, ale vlastně i divákům, kteří ukázali, že jim naše minulost není lhostejná, že je zajímá.

Na pomníku nás čekají práce i letos. V loni jsme totiž nedotáhli do konce opravu informačních desek na lavicích, to znamená musíme odstranit pronikání vody mezi desky a zlepšit tak čitelnost písma. Nepovedlo se obložit zeď za pomníkem stejným kamenným obkladem,  který tam je již cca 100 let. V úmyslu máme ještě instalovat stojan na kola pro cyklisty. Mnozí si již stěžovali, že nemají kam kolo odložit.

Teď se zmíním o dalších  akcích, které jsme pořádali v loňském roce. V srpnu 2010 postihla Vísku ničivá povodeň, možná nejhorší v její historií. Pět let na to jsme si tuto smutnou událost připomněli a to uspořádáním Sousedského posezení v místech, kde povodeň řádila nejvíce, tedy v Nové Vísce (tak se totiž území od elektrárny až po hřiště kdysi jmenovalo) přímo u dubu. Pro občany byla připravena výstavka více jak stovky novinových výstřižků, píšících  o povodni ve Vísce. Promítnutím 170 fotek pořízených v den povodně a dnech následujících,  několika fotografy, což bylo důležité, neboť tak byla zachycena voda z celé Vísky, bylo pro mnohé občany velikým překvapením, neboť záběry viděli poprvé. Sousedské posezení se stalo opravdu setkáním sousedů. Zvukovou kulisu obstarala country kapela vedená panem Jirákem z Filipovky. Byla vynikající, decibely udržely na uzdě, dalo se i při hudbě povídat. Přálo počasí, nálada mezi přítomnými byla fajn. Jedinou kaňkou na kráse bylo chybějící WC, na což se musíme v budoucnu zaměřit. V této akci, sousedském posezení totiž chceme pokračovat, chceme, aby toto místo se stalo místem komunikativním, které bude určeno jak pro turisty, tak pro občany Vísky.

Další akce byly akce tradiční. Turnaj v deskových hrách měl tentokráte slabší účast, ukazuje se, že děti přemýšlet moc nebaví, přednost dávají hrám na počítači či mobilu.

Podzim patří pouštění draka. I zde jsme zvyklí na větší zájem, byly doby, kdy se po nebi prohánělo přes 50 draků. Je to stejné jak u dámy, draci nejsou asi to pravé vzrůšo. Spíš to vypadá, že je to vzrůšo pro rodiče. Navíc, je to i generační problém, pro děti starší cca 12 let už pouštění draků není. Na obzoru jsou ale silnější ročníky, tak se snad situace zlepší. Děkujeme Sokolu Víska, že nám umožňuje tuto akci na svém hřišti pořádat, je to ideální místo.

Další plánované akce a to divadelní představení ochotníků z Lučan a kulturní vystoupení pro důchodce se neuskutečnily, neboť v kulturáku na podzim započala rekonstrukce topení.

Občanské sdružení, to není jen pořádání akcí pro veřejnost. Poznat lépe svoji minulost, je jedním z dalších cílů OS Víska. Je to ale těžké. O tom jsme se přesvědčili při pátrání po osudu amerického letadla. Mnoho se toho nezachovalo, Víska má v tomto směru smůlu.  S Vláďou Lacinou, Františkem Bajerem a Güntrem Krausem, to je na vysvětlenou historik, badatel a nadšenec v jedné osobě z Frýdlantu, kterému za spolupráci moc děkujeme, jsme navštívili zástupce dvou krajánských sdružení odsunutých Němců. Moc toho však také nemají. Vláďa s Güntrem byli v archívech v Litoměřicích, v Liberci, pár poznatků sice přivezli, které postupně zpracujeme a zveřejníme, ale rádi bychom toho věděli více.  Neuspěli jsme s Vláďou ani v muzeu ve Frýdlantu. Paní ředitelka Beranová přislíbila pomoc v pátrání, snad se jí podaří něco objevit, ale je také spíše skeptická. Získali jsme dva kontakty na historiky z Hejnic, včera jsme za nimi byli, bohužel, o moc jsme nepokročili.

V roce 2015 se podařilo dotáhnout do konce postavení informační cedule a posezení u našeho slavného dubu. Byla to odměna za 1.místo v anketě Strom roku 2013 ČR organizovaná Nadací Partnerství. Klády tvořící místo k odpočinku mají připomínat náplavy z povodně 2010. Snad se záměr podařil. Škoda jen, že se nenašel vhodný termín k slavnostnímu otevření. Všední den, a krátce po poledni, kdy se akce konala, neumožňoval návštěvnost široké veřejnosti. Domníváme se, že dub ochránce by si zasloužil větší popularitu. Ale to samé se vlastně týká i dalších dokončených staveb v minulých letech - silnice, hráze, mostu. Všude jinde je to sláva s programem, za účasti sdělovacích prostředků, hostů. Tady nic. A jak jsem se již zmiňoval, je to jediná cesta, jak se dostat do podvědomí těch potřebných lidí. U nás se oslavovalo jen postavení větrníků na Andělce.

Ve své činnosti věnujeme pozornost i vzhledu obce. Bohužel, v loňském roce jsme   neuspěli s protesty proti způsobu dokončování nové komunikace přes obec. Na schůzce na OÚ jsme poukazovali na neuspokojivý stav. Zástupci z KSS LK ujišťovali, zhotovitel totiž přítomen nebyl, že okrajový recyklát bude vyměněn, nahrazen jemnějším a řádně upěchován. Provedeno bylo, ale šlendriánsky, v mnoha případech je výsledek horší než byl. Urgoval jsem to na KSS, dokládal fotografiemi, dával na vědomí i na OÚ. Nic se nezměnilo. Recyklát se drolí, dostává na vozovku, na přilehlé soukromé pozemky, krajnice se boří. O to více zarazí fakt, že v Heřmanicích tomu tak není, vše je perfektně provedeno. Přitom investor je stále ten samý.

Se vzhledem obce, a částečně i  s tím samým investorem souvisí ten nešťastný příkop vzniklý postavením nástupiště u autobusové zastávky před obchodem, který není hezký, kazí vzhled středu obce, navíc je i nebezpečný. Po konzultaci s Olinem Fichtnerem Olin vypracoval jakýsi pracovní náčrt, projekt, který navrhuje provedení - ochranná fólie, drenáž, štěrk, hlína, mulčovací kůra, nízké keře. Projekt byl OÚ odsouhlasen. Byl jsem požádán starostou Tomášem Cýrusem o získání souhlasu majitelů pozemku, příkop a i stavba samotná je totiž částečně na soukromém pozemku. Bylo provedeno. Takže již nic nebrání realizaci. Blíží se jaro – práce venku budou možné, tak se snad dočkáme. Zároveň dojde i k přestěhování čekárny. Bude odstraněna i nefunkční prosklená vývěsní skříňka, která je utopena a bude též narovnána plakátovací plocha poškozená při havárii polského automobilu.

Se vzhledem obce souvisí i sekání veřejných pozemků. Zde musíme vyslovit veliké poděkování starostovi Tomáši Cýrusovi a Petru Žákovi. Kvitujeme, že pozemky se sekají 2x, 3x a někdy i 4x. Hned je obec hezčí. Jsme rádi, že tomu tak je především u pomníku a u dubu, tedy v místech, kde se zastavují turisté, v místech, které jsou nejvíce na očích.

Jsme rádi, že byl vyslyšen náš již několikaletý požadavek na pořízení dalšího svozového místa tříděného odpadu ve Vísce. Děkujeme panu starostovi za úspěšné jednání s ASOU. Dnes v diskusi bychom  měli vybrat nevhodnější místo  pro umístění kontejnerů.

Jsme rádi, že se v roce 2015 konečně započalo s rekonstrukcí topení v KD. Je až s podivem, že do poslední chvíle jakžtakž fungovalo, bylo totiž staré 34 let. Domníváme se ale, že počet radiátorů je malý, že je poddimenzovaný. Projekt byl totiž vypracován jako součást celé rekonstrukce KD, tedy i s tím, že dojde k zateplení celého objektu. Letošní mírná zima topení neprověřila. Škoda také je, že rozvod topení není rozdělen do několika okruhů. V  rozpočtu na letošní rok je počítáno s vymalováním celého objektu a s výměnou podlahy na sále. Raritou je, že parkety jsou staré 63 let. Není se tedy co divit, že vypadají tak jak vypadají.

Bohužel, musíme konstatovat, že nám stále nebyly přiděleny místnosti v KD k činnosti. Schůzujeme po domácnostech, materiál, rekvizity jsou uloženy též po barákách. Místnosti nám byly přiděleny rozhodnutím Rady  v květnu 2015,  k předání a podpisu smlouvy o pronájmu ale ještě nedošlo. Nejdříve kvůli probíhající rekonstrukci topení, potom prý kvůli probíhající inventarizaci majetku.  Zaráží skutečnost, že kynologové je používají již skoro rok, bez podepsání smlouvy.

Kdo pravidelně sleduje naše webové stránky asi měl určitou dobu  problémy, neotevřel je. Administrátor Jirka Štern upozorňuje, že je již vše v pořádku, na vině byl server.

Co říci závěrem? Snad to nebude vypadat jako vychloubání, když prohlásím, že snad kus práce je za občanským sdružením Víska v roce 2015 vidět. Všem, kteří se na odvedené práci podíleli, moc a moc děkuji.

Děkuji za pozornost.

František Tuhý                                                                                           11.3.2016

Aktualizováno Neděle, 20 Březen 2016 23:47