Výborová schůze 17.4.2015 Tisk
Napsal uživatel Tuhý František   
Úterý, 21 Duben 2015 22:48

Zápis ze schůze výboru OS Víska ze dne 17.4.2015

Přítomni: F.Bajer, M.Holcová, J.Štern a F.Tuhý

Program schůze:

1)  Seznámení s odpověďmi p.Masopusta ohledně rekonstrukce vozovky

2) Strom  roku - předání

3) Řešení místa schůzování

4) Úprava okolí pomníku letadlu.

Průběh schůze:

1) Předseda F.Tuhý seznámil přítomné s mailovou „korespondencí“ s p.Masopustem z KSS LK. Z jeho odpovědi na kritizované skutečnosti z rekonstrukce silnice a ze schůzky občanů se zástupci KSS LK ve Višňové vyplývá, že nevhodným umístěním nástupiště a čekárny u č.p.8 došlo k potížím s odvodem dešťové vody. KSS LK to bude řešit  dodatečným odvodněním. Nebezpečný a nevzhledný příkop prý však nespadá do kompetence KSS. Vznikl po dohodě Obce Višňová a projektanta.

Taktéž upozornil, že navážka za KD (pýr, hnůj, stavební suť) není věcí KSS, ale vznikla po dohodě zhotovitele a Obce. To samé platí i u zničeného betonového placu před KD.

2)  P.Tuhý upozornil na termín předání mobiliáře u dubu ve čtvrtek 23.4 v 13.00 od zhotovitele a Nadace Partnerství Obci Višňová. Členové výboru dávají ke zvážení návrh snížit množství recyklátu na minimum, tedy jen na nutnou šíři komunikace k hrázi. Současný stav svádí k parkování automobilů nemajících nic společného s Dubem ochráncem (což se tak už stalo). Odebraný recyklát navrhujeme nahradit zeminou, tak, aby zeleně bylo v areálu co nejvíce.

3) Výbor se zabýval stále trvajícím problémem, kde se scházet. Výbor se rozhodl požádat Radu obce Višňová o pronájem dvou místností v přístavbě ke KD – viz žádost. Doporučená žádost bude odeslána.

4) U pomníku je třeba dodělat terénní úpravy: doplnit zeminu, zasét travní semeno, obložit zeď a opravit informační tabule. Semeno zakoupí F.Tuhý (výběr zkonzultuje s p.Brožíkem), secí techniku zapůjčí J.Štern, o obložení kamenem požádáme S.Šilhavíka. Termín brigády bude včas oznámen F.Tuhým.