Home Zápisy 2015 Zpráva o činnostiOSnv roce
Zpráva o činnostiOSnv roce PDF Tisk Email
Napsal uživatel Tuhý František   
Úterý, 21 Duben 2015 09:34

Zpráva o činnosti OS v roce 2015.

Přítomni: 21 členů + 4 občané včetně místostarosty R.Valacha

Program schůze:

1) Zahájení

2) Schválení programu výroční schůze

3) Volba návrhové komise

4) Zpráva o činnosti OS Víska za uplynulý rok

5) Zpráva o výstavbě a odhalení pomníku

6) Zpráva pokladníka OS

7) Zpráva revizní komise

8) Plán činnosti na rok2015

9) Diskuse

10) Návrh na usnesení

11) Závěr

Průběh schůze:

Zprávu o činnosti přednesl F.Tuhý (příloha zápisu). Vl.Lacina seznámil přítomné s obdobím zjišťování příběhu a osudu letadla, s výstavbou a odhalením pomníku posádce amerického letadla, které se zřítilo 5.3.1945 nedaleko Vísky. Pokladní zprávu přednesl J.Štern, správnost údajů potvrdil K.Pugnar za revizní komisi. Předseda OS p.Tuhý přednesl plán činnosti na rok 2015. Jiří Starý navrhl, aby byl plán doplněn o uspořádání turnaje ve stolním tenise pro širokou veřejnost, a navázat tak na tradici z let osmdesátých, kdy se turnajů zúčastňovalo přes 60 hráčů z Liberecka, Jablonecka a Mladoboleslavska. Po doplnění tohoto návrhu byl plán přijat.

Poté následovala diskuse:

J.Toman – nelíbí se mi, jakým způsobem je vyřešeno upevnění desky se jmény letců u pomníku. Plocháče za pár dní zreziví a vše znehodnotí.

Vl.Lacina – výtka je oprávněná. Jsme si toho vědomi. V časové tísni jsme nebyli schopni nosníky desky natřít, ale provedeme to. Též chceme i zvolit jinou technologii umístění čtyř vodorovných desek s příběhem letounu.

Jin.Holínský – co je to za nesmysl s informačními tabulemi u mostu? Přijíždím do Višňové či do Vísky? Kdo to objednal?

F.Tuhý – není to výmysl Obce Višňová, je to nařízení Evropské unie

R.Valach – mohu to potvrdit, u všech nových silnic musí být při vjezdu do obce uveden nejdřív název „střediskové“ obce a pod tím název osady. Upravuje to vyhláška Ministerstva dopravy.

K.Kocman – jsem rád, že máme zastoupení v zastupitelstvu, přesto se domnívám, že kdyby se obč.sdružení zabývalo myšlenkou volby dříve, třeba tři roky před volbami hledáním vhodných kandidátů, mohlo být zastoupení větší.

F.Tuhý – nemyslím si to. My jsme zvolili jinou strategii, chtěli jsme dostat obč.sdružení do podvědomí veřejnosti svojí činností, ukázat, že nám jde o vesnici, o to žít aktivněji, umět se sejít, žít v hezčí obci. A o to by mělo jít i případným zastupitelům.

K.Kocman – nemělo by občanské sdružení udělat průzkum mezi občany, zjistit jejich názor, co považují za priority, co jim ve Vísce chybí, na co by se mělo OS v budoucnu zaměřit?

F.Tuhý – průzkumu se nebráníme, i když já osobně si od něj moc neslibuji

R. Valach – podobné zadání dostali všichni členové zastupitelstva od starosty T.Cýruse

K.Kocman – znění anketního lístku zajistím

R.Valach – seznámil přítomné s plány polské strany vybudovat u hranic 52 větrných elektráren, zároveň i fotovoltaické elektrárny a navíc, že mají v úmyslu pokračovat v těžební činnosti u hnědouhelných dolů, což znamená jít s těžbou níže.

F.Tuhý – těší nás zájem veřejnosti o pomník. Denně se u něj zastaví několik desítek zájemců. Zájem nás těší,  ale zároveň i zavazuje. Je třeba pokračovat v dodělání. Doplnit hlínu, zasít travní semeno, což znamená i pravidelně zalévat. Bude problém odkud brát vodu. Nabízí se potok, ale to znamená el.kabel pro ponorné čerpadlo, s tím souvisí odkud brát el.proud, hadici na vodu – ta ale musí jít přes silnici. Též je potřeba obložit zeď kamenem, na dvou metrech chybí, pravděpodobně zde byl vstup do továrny.

R.Valach – o chybějícím obložení na Obci víme, zeď opravíme. Dále jsem domluven se zahradníkem p.Brožíkem, že prohlédne zdevastovaný sousední park, řekne, co je třeba doplnit, vysadit, ošetřit.

F.Tuhý – před pěti lety jsme tu měli tisíciletou povodeň. Ve Vísce byla nejničivější. V plánu činnosti máme bod  událost si připomenout. Jak? Podle mého by zde měla být kapela, táborák … Co dál?

J.Štern – určitě promítnout projektorem fotky z povodně, pokusit se sehnat video, pokud bylo nějaké pořízeno.

J.Kesnerová – nabízí se po hrázi udělat s dětmi lampionový průvod.

F.Tuhý – na programu budeme pracovat, případné další náměty uvítáme.

 

Usnesení z výroční schůze OS Víska ze dne 3.4.2015

1) Bere na vědomí:

a) zprávu o činnosti OS Víska

b) zprávu o výstavbě a odhalení pomníku

c) zprávu pokladníka

d) zprávu revizní komise

 

2) Schvaluje:

plán činnosti na rok 2015

 

3) Ukládá:

předsedovi OS písemně požádat Obec Višňová o informování předem o všech aktivitách

ve Vísce, např. o zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních.

Zapsal: František Tuhý

Aktualizováno Neděle, 20 Březen 2016 23:34
 
Copyright © 2019 www.viska-os.eu. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.