Home Zápisy 2015 Hodnocení činnosti OS za rok 2014
PDF Tisk Email
Napsal uživatel Tuhý František   
Úterý, 21 Duben 2015 09:22

Hodnocení činnosti OS Víska v roce 2014

Budeme-li hodnotit uplynulé období v čase od výročky k výročce, tak můžeme konstatovat, že máme za sebou zase jedno hektické období, podobné tomu, jako v roce 2013, kdy jsme si připomínali 60 výročí kulturáku a účastnili se ankety Strom roku s vítězným koncem.

Vezmeme-li to chronologicky, jak šel čas, tak to byl maškarní karneval, turnaj v dámě, akce pro důchodce, beseda s historikem, drakiáda, divadlo a nakonec postavení a odhalení pomníku americkému letadlu. Celé to období bylo provázeno volební kampaní, následným vyjednáváním a pokračujícím čilým stavebním ruchem na mostech a silnici.

A teď po pořádku. První akcí je vždy karneval pro děti. Tentokráte byl ve znamení šmoulů. A též ve znamení tance. Dobrým počinem totiž bylo, že jsme zajistili trojici tanečnic, které dětem předtancovávaly, což sklidilo velký úspěch. Tanec dětí tak nebyl chaotický, nebylo to pouhé honění po sále, děti se i něco přiučily.

Druhou akcí byl turnaj v deskových hrách. Kromě tradičního mlýna a dámy byl loňský ročník obohacen o klání v puzzlích. Děti sestavovaly Strom roku. Nebylo to jednoduché, fotografii jsem totiž  rozstříhal na moc kousků. Je to poučení pro příště.

Na podzim akce stíhala akci. 11.září jsme pořádali Posezení u cimbálu. Návštěvnost nebyla tak velká, jak rok předtím. Na vině byl termín. Původně jsme měli domluvené úterý 16.9.. Tento termín byl jediný, který vyhovoval i seniorům z Jablonce a Liberce, s jejichž spolupráci akce konáme. Rada obce nevyhověla, prý v té době se bude už připravovat výzdoba KD na posvícení. Jak jsem předpokládal, k tomu ale došlo až v pátek. I přes menší počet návštěvníků se cimbálovka líbila, hezkým zpestřením bylo vystoupení Dana Ramzera v historickém kostýmu.

V pátek 3.října jsme uspořádali besedu s historikem Severočeského muzea Liberec Ivanem Rousem. Byla to velice zdařilá akce. Nevěděli jsme, do čeho jdeme,  jaký bude zájem, předpokládali jsme, že účast bude tak kolem 30 lidí. Nakonec se na balkóně tísnilo 121 posluchačů. Ivan Rous hovořil o  konci války na Frýdlantsku, o koncentračních a pracovních táborech v tomto regionu, o povrchových dolech na Višňovsku, tedy i o dolu Josef ve Vísce. S velkým zájmem se setkalo i seznámení Vládi Laciny, našeho člena, s příběhem amerického letadla, které spadlo nedaleko Vísky. Široká veřejnost tak měla poprvé možnost se dozvědět o události, která se stala před 70 lety.

Hned druhý den jsme pořádali tradiční drakiádu. Sešlo se sice méně draků, méně pouštěčů, jak z řad dětí , tak i dospělých, než jsme zvyklí, ale pranic to nevadilo. Hlavně, že bylo pěkné počasí a že byl vítr. Líbilo se i vystoupení leteckých modelářů z Frýdlantu.

V listopadu měl ve Vísce premiéru divadelní spolek z Lučan nad Nisou s hrou Strašidlo Cantervillské. Diváků bylo tradičně hodně. Překvapeni byli tím i ochotníci. Velmi se jim ve Vísce líbilo. A slíbili, že nejsou u nás naposled.

Zbytek roku a první měsíce letošního patřily cele výstavbě a přípravě odhalení pomníku. Z toho důvodu jsme letos nepořádali tradiční maškarní karneval pro děti. Nezvládli bychom  obě akce najednou. Jak již bylo řečeno, při besedě s historikem Ivanem Rousem seznámil Vláďa Lacina s detailním příběhem letadla. Byla tím završena první etapa, několikaměsíční pátrání Vládi bylo dotáhnuté do konce. Zde je na místě poprvé Vláďovi poděkovat. V té chvíli jsme už ale vedli několik měsíců jednání s Obcí Višňová s cílem získat souhlas s výstavbou pomníku. Okamžik, kdy byl poražen javor pracovníky VPP jsme brali jako souhlas a nastartovali  etapu výstavby. Čekal nás šibeniční termín, vše stihnout do začátku března. Příznivá zima nám ale nahrála, dalo se betonovat i v lednu. Jak vše probíhalo, s tím vás seznámí přímo Vláďa Lacina. Já bych mu chtěl ještě jednou za vše, co pro realizaci myšlenky postavit letadlu pomník, udělal. Nebylo toho málo. Největší odměnou pro Vláďu ale asi byla tisícová návštěvnost při odhalení. Nejlépe to vyjádřil ve svém projevu u pomníku starosta obce Tomáš Cýrus. „Konečně znají lidé Višňovou jinak, než jen přes povodně“.

A nyní se dostávám k dalším událostem, které Vísku v loňském roce provázely. Byly to například komunální volby. Když jsme v roce 2010 se začali s Karlem Kocmanem zaobývat myšlenkou založit ve Vísce občanské sdružení, řekli jsme si, že činnost by měla být mimo jiné zaměřena na získávání zkušeností, které by pak mohly být zúročeny při případné snaze dostat se do zastupitelstva. A tak se také stalo. Občanské sdružení Víska dalo podnět ke vzniku volebního sdružení Šance. Jasné bylo, že pouze jako Víska jít do předvolební kampaně nejde a tak jsme s Frantou Bajerem začali oslovovat další případné adepty ze všech osad obce Višňová. Pamatovali jsme i na různé věkové zastoupení, na zájmy a koníčky. Ale především jsme se snažili získat lidi, kterým není jedno, jak se ve Višňové žije, jak Višňová vypadá a kteří dokážou oslovit voliče. Záměr se vydařil, Šance volby vyhrála s pěti mandáty, Víska má v zastupitelstvu zastoupení.

V loňském roce vyvrcholil tři roky trvající stavební ruch. Po hrázi pokračovala výstavba mostu u elektrárny, potom mostu u nádraží. Vše vyvrcholilo rekonstrukcí silnice patřící KSS LK. Po počátečních emocích, kdy se nevědělo, jak bude vozovka široká, jak bude zasahovat do soukromí vlastníků přilehlých domů se situace uklidnila. Problémy byly u propustků, zde bylo potřeba, aby majitelé sousedních domů vše pohlídali. Nikomu z nás se asi nelíbí, jak jsou kraje silnice ukončeny, tedy recyklátem, který se dostává do trávníků. Bude znesnadňovat sekání trávy, navíc je i nevzhledný. Při setkání občanů se zástupci KSS jsme na to nebyli upozorněni. Jak je možné, že například v Heřmanicích nic takového neexistuje! Na onom setkání v roce 2013 byli všichni občané ujišťováni, že ke každému domku bude vjezd vyasfaltován. Dokonce to je i na projektech, které jsme zde dostávali. Je smutné, že teď se k tomu pracovníci KSS nehlásí. Má to jen ten, kdo si to pohlídal, když se závěrečný potah finišerem dělal. Prý nic takového neslíbili, takže,  kdo to má, si to musel zajistit jedině po dohodě se zhotovitelem. Na nedávné schůzce na OÚ bylo přislíbeno, že recyklát bude zhutněn a doplněn jemnější vrstvou. Pravda je, že jinak máme silnici pěknou. A tak snad jediným pořádným problémem je situace u obchodu,  který přiznávají i pracovníci KSS, a s kterým si neví rady. Tím, že je zde umístěno i nástupiště s čekárnou, je profil silnice jednostranný. Navíc v těchto místech je vozovka široká. Množství dešťové vody se tak násobí, teče na jednu stranu, a  není ji kam odvézt. Zde selhal projektant, který umístil nástupiště na toto místo, selhal investor, že to odsouhlasil. Selhala Obec, určitě se k tomu vyjadřovala, pokud to sama nenavrhla. Uprostřed obce vzniklo něco, co je ještě ke všemu nebezpečné, hrozí zde totiž  úraz při vystupování z autobusu. Stačí zakopnout o obrubník a cestující letí hlavou proti zdi. Pracovníci KSS jsou si toho vědomi, zvažují, že zde udělají zábradlí. Jak to bude ale vypadat? Nebylo by jednodušší, lacinější, a hlavně estetičtější jámu zahrabat? Zamezilo by se tak vzniku smetiště, ke kterému zákonitě dojde, třeba i jen díky větru. Pracovník KSS mi na tuto výtku odpověděl, že oni nejsou odpovědni uklízet prostor, který je soukromý. Je zajímavé, že najednou jsou si vědomi, že se jedná o soukromý majetek. Že ale část nástupiště a čekárna celá je na soukromém pozemku, si jinak nepřipouští. Že se zde pokácel sedmi metrový strom, pokácela část živého plotu bez vědomí majitelů, že zde vznikla černá stavba, všem nějak uniká, nikdo se k tomu nehlásí. Vina se přehazuje z jednoho účastníka na druhého. Podle posledního vyjádření  pana Masopusta z KSS Liberec je majitelem a tudíž i investorem čekárny Obec Višňová, takže černá stavba padá na vrub Obci a je jedno, že jde „pouze“ jen o ohlášku. V této souvislosti vyvstává otázka. Proč k úvahám, kde bude vybudováno nástupiště a čekárna, nebyl pozván někdo z OS? Marně už čtyři roky apelujeme na to, abychom byli pozváni k jednání, kde se rozhoduje o všech stavebních úpravách ve Vísce. Nástupiště jsou od sebe vzdáleny 100 metrů. Čekárna tedy bude sloužit jen pro jeden směr. To není nikde. Ani v Minkovicích, Poustce či Višňové. Vloni, na tomto místě, při naši výroční schůzi, jsme byli ujištěni paní Erbanovou, bývalou starostkou, že než dojde k rekonstrukci vozovky bude odstraněn problém „věčné louže“, který zde vznikl před desítky roky špatným odvodem dešťové vody z č.p.8. Nestalo se tak, každý dává od toho ruce pryč. Při tom stačí málo, udělat jednoduchou vsakovačku. My roky přemýšlíme, jak co nejjednoduššími prostředky, co nejlaciněji, udělat vesnici hezčí, skutečnost je však obrácená. Stačila by přitom jedna lavička, několik keřů, a hlavně, co nejméně betonu. Ten k vesnici nepatří.

Jak jsem již konstatoval, stále se nám nedaří, respektivě nedařilo, přesvědčit zástupce Obce, aby byli občané Vísky seznamováni se všemi plánovaným úpravami, především stavebními, v obci. Naší snahou je předejít neuváženým rozhodnutím, které pak nesou dalekosáhlé následky. Příklady z minulosti mluví za vše. Zničená betonová plocha před KD po skladování a pak následném vyvážení asfaltového recyklátu, umístění a zastřešení dislagregátu do průchodu mezi KD a chovatelský dům, což dodnes je černá stavba, která nemá stavební povolení. V projektu je totiž uvedeno, že jde pouze o oplocení prostoru. Nejen, že potírá funkčnost obou zařízení, tedy KD i chovatelského domu, navíc i z estetického hlediska hyzdí celý areál. Poslední příklad je povolení od Obce postavit autobusovou zastávku a nástupiště na tom nejhorším možném místě, navíc na soukromém pozemku.

Naopak, rádi kvitujeme, že do rozpočtu obce na letošní rok je zařazena rekonstrukce vozovky ke KD, která byla také poničena při povodni. Chápeme, že dříve to nebylo možné, cesta byla dennodenně využívána těžkou technikou parkující za KD. I při opravě silnice bude problém s odvodněním přilehlých pozemků, řešením bude asi opět vsakovačka.

Začátkem minulého roku rozčeřila veřejné mínění ve Vísce plánovaná Rally Lužické hory, která měla jet o velikonocích. Obecní zastupitelstvo dalo souhlas s pořádáním, přestože neoslovilo občany Vísky, neptalo se jich na jejich názor. Přitom prakticky závod by postihl z celé obce Višňová především Vísku. Závod se nejel, z důvodů různých, a pokud k tomu napomohl i náš odmítavý postoj, dobře. Zastupovali jsme postoj spoluobčanů.

Přestože katastrofální povodeň v r.2010 byla největší ve Vísce, nenašly se za čtyři roky prostředky na odstranění škod. Nenašly se jak v Povodňovém kontu, tak ani pak v běžném rozpočtu obce. Proto s potěšením konstatujeme, že nové obecní zastupitelstvo našlo finance na první likvidaci škod v KD, které bylo též  povodní značně postiženo. První na řadě je rekonstrukce ústředního topení. Je to zákonité, topení instalované v roce 1982 nemůže fungovat. Je až s podivem, že ještě nějaký radiátor vůbec hřeje. Navíc, od roku 2017 se budou vyžadovat revize kotlů, což  asi ten náš těžko získá. 7.března, při odhalování pomníku, byl naším kulturákem překvapen krajský hejtman Martin Půta: „Jsem zde poprvé a koukám, jaký zde máte účelný kulturní stánek. Je jen vidět, že už se na něm podepsal zub času“. Jeho slova velice dobře vystihují danou skutečnost. Potřebu kulturáku a celého areálu prokázala i akce odhalení pomníku. Sál, zázemí jednotlivých cimer, betonový plac sloužící jako parkoviště, kam se vejde 60 aut, může posloužit též jako prostor pro kulturu či sport,  park, který, pokud skončí jeho devastace (zatím čtyři roky nebyl nikdo z OÚ schopen tomu zabránit), by mohl být opravdovým parkem pro odpočinek či pohyb dětí, ale i dospělých, azyl chovatelského domu, přilehlé louky, které mají též širší použití, to vše dělá z areálu jedinečný prostor. Těžko asi se najde na Liberecku obec s podobnými parametry. Svoji funkčnost prokázal i v těžké situaci při ničivé povodni 2010, prokazuje každý druhý rok při chovatelských výstavách, prokázal i před 14 dny při odhalování pomníku, prokazuje i při dalších akcích různého charakteru, jako např. při turnajích v mariáši pro hráče z celé republiky, závodech automobilových modelů rádiem řízených, soustředění tanečních souborů, mistrovství republiky v orientačním běhu a dalších a dalších akcích. Pochopitelně, že tento výčet by nemusel být konečný, nabízí se i jiné uplatnění.

Pozornost jsme věnovali možnosti pořízení ještě jednoho sběrného místa tříděného odpadu. Jiří Štern se zúčastnil  jednání se zástupci ASA Frýdlant. Náš požadavek zatím nebyl akceptován. Nevzdáváme se,  šanci vidíme v oslovení konkurenčních firem.

Ve spolupráci s SDH Minkovice jsme provedli sběr železného šrotu po obci. Byla to zdařilá akce, mnoha lidem jsme pomohli od starého harampádí, hasičům přinesli do pokladny finance na činnost.

Oproti tomu, ani v loňském roce se nezlepšilo sekání obecních pozemků. Jsou to stále stejné prostory, které nejsou sekány, anebo jen jednou, a to ještě jen díky tomu, že se v místě koná nějaká akce, jako např. volby, chovatelská výstava a pod.. Stejné problémy jsou i u cesty nad hřištěm. Zarostlé příkopy znemožňují výhled na pár metrů, což u úzké cesty je nebezpečné.

Nezlepšila se situace kolem schůzování. Stále nemáme možnost pružně se scházet, řešíme to schůzkami po barákách. Je pravda, že čas od času využijeme KD, vždy,  když je souběžně pořádaná nějaká akce. Vždy ale sedíme v zimě, přestože jsou nám náklady za uhlí napočítány (v jednom případě). O to více zarazí zjištění, že od roku 2007 kynologové z Minkovic mají pronajaté dvě místnosti a sociálky v přístavbě KD za 1.-Kč ročně s přístupem kdykoliv na dobu neurčitou, tedy do doby, než kulturák spadne. Tímto pronájmem je de facto přístavba vyřazena z účelu, za kterým byla postavena, tedy jako šatny pro účinkující nebo jako ubytovna. Až do roku 2007 byla  takto využívána.

V roce 2013 se stal náš dub ochránce Stromem roku. Odměnou bylo 50 000.-Kč. Tyto peníze měly respektivě mají být použity a využity u vítězného stromu. Naše představa byla a je udělat zde komunikativní místo, kde především zdůrazníme záchranářskou roli stromu, kdy připomeneme, že zachránil lidské životy, další hrázděnky za ním, a zároveň připomeneme hrůzy způsobené povodní v těchto místech: zničený most, spadlou hrázděnku, vytrhanou komunikaci, zatopené domy. Toto místo je unikátní i z dalších důvodů. Poblíž stojí technická památka – vodní elektrárna. Je zde centrum architektonicky ceněných hrázděných domů. Připravuje se zde obnovení pomníku obětem občanů Vísky padlých v 1.sv.válce.Jak je vidět, zajímavých atributů je zde více než dost.Pochopitelně, vyhraná částka to nezachrání, zaplatí se z toho pouze odpočívadlo k posezení a občerstvení, přístupová cesta a trochu zeleně. Nezbývá než shánět další finance. V loňském roce se toho mnoho neudělalo, došlo k různým šumům, zádrhelům v jednání, jak má finální podoba vypadat. Navíc ani nešlo moc pospíchat, prostor kolem dubu sloužil jako staveniště pro stavební firmy. Dub na to doplatil, firmy nedaly přilehlý terén do původního stavu. Po sebemenších dešťových srážkách zde zůstává stát voda, což dříve nebylo. Celý prostor je tak zdevastován a bude dost složité zde něco vybudovat. Přesto všechno plánujeme v srpnu, ve dnech pátého výročí od povodně, se zde sejít. I když máme hráz, zapomínat bychom na prožitou hrůzu neměli. Dvě třetiny zatopených domů je důrazným varováním.

V loňském  roce jsme se věnovali ještě jednomu problému. Reagovali jsme na nelogické kroky při tvorbě jízdních řádů autobusu, kdy asi dva roky platí posunutí odjezdu ranního spoje po sedmé hodině z Višňové směrem na Frýdlant. Žáci jezdící do škol ve Frýdlantu jsou odkázáni na vlak a tak chodí do škol pozdě. Odpovědi vypracované zástupcem KORIDU byly chaotické, nevysvětlily proč se mění něco, co fungovalo pět let zpětně ke všeobecné spokojenosti. Některé argumenty byly v rozporu např. s tvrzením zástupců Českých drah, některé argumenty si odporovaly navzájem,  připadá nám, že v odpovědích p.Otto  Pospíšila nezaznělo vše, co ke změně k horšímu vedlo. Je to neobvyklé, většinou je snaha vyhovět cestujícím. Proto se také veřejnost vyzývá, aby připomínky předkládala.

Shrnutí loňského roku končím. Z uvedeného je vidět, že to byl náročný rok. Já bych chtěl v závěru poděkovat všem, kteří se na realizaci akcí podíleli. Poděkovat bych chtěl i spoluobčanům, kteří trpělivě snášeli ty tuny prachu při průjezdu stavebních strojů přes obec při výstavbě silnice a mostů. Naštěstí to už máme za sebou. Byly to náročné tři roky. Děkuji vám.

 
Copyright © 2019 www.viska-os.eu. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.