Home Zápisy 2012 Zápis výburu OS 29.6.2012
Zápis výburu OS 29.6.2012 PDF Tisk Email
Zápisy 2012
Napsal uživatel František Tuhý   

Zápis
ze schůze výboru OS Víska ze dne 29.6.2012

Přítomni: pí Holcová, pp. Bajer, Klíma, Kocman, Štern Jiří a Tuhý. Omluven Štern Jan.

Body jednání:
1) Hráz
2) Zhodnocení dámy
3) Neposekané pozemky
4) Park před KD
5) Akce pro důchodce
6) Čekárna
7) Kulaté narozeniny paní Kuchařové
8) Webové stránky
9) Využití „lízátka“
10) Krčelský potok
11) Různé

Průběh jednání:
1) Hráz
- zabývali jsme se velikostí odvodní trubky v propustku na potoce z Klímovy tůně
- překvapeni jsme se změnou projektu, hráz u Kuchařů měla původně být železobetonová
- posuzovali jsme uzavřené Smlouvy o smlouvě budoucí kupní – článek 3 (výkupní ceny
pozemků) uzavřené mezi občany a Obcí Višňová
- oceňujeme přístup firmy M-Silnice ohledně úklidu vozovky odpadlého bláta z každého
odjetého náklaďáku
- i přes snahu firmy si ale občané  stěžují na každodenní přílišnou prašnost silnice
- p.Tuhý požádá o rozhovor stavbyvedoucího firmy Janem Kubcem pro lepší
informovanost občanů
2) Zhodnocení turnaje v dámě. Zúčastnilo se 10 dětí. Těžko říci, je-li to hodně nebo
málo Příště je třeba lépe a dříve oslovit přímo.školu, nespoléhat jen na „drbnu“. Též se
obrátíme na školu a školku v Kunraticích. Bylo by škoda, kdyby tyto deskové hry děti
neznaly. Více www.viska-os.eu (Dámu už hráli ve starém Egyptě).
3) Neposekané  pozemky. Do konce června zůstala převážná část obecních pozemků ve
Vísce neposekána. Jedná se o pozemky (čísla parcel) 327/1, 327/2, 328/2, 328/1, 262/1,
259, 258, 428/1, 432, 434/1, 409, 20/1, 19, 14/3,141/3 a 71. Ve výčtu nejsou zahrnuty
pozemky pronajaté a park před KD. Celková výměra uvedených parcel činí 10 065 m2.
K 30.6. bylo posekáno 1 606 m2, tedy 16%. Situace je neúnosná, vzhled obce tím trpí,
navíc dochází k zaplevenění soukromých zahrádek. Chápeme, že VPP pracovníků je rok
od roku méně, přesto řešení se musí najít. Již vloni jsme nabízeli pomoc, za určitou
dohodnutou úhradu jsme ochotni pozemky podle potřeby udržovat.
4) Park před KD. Betonové prostranství a park před KD vlastní též Obec Višňová a patří též
mezi neposekané parcely. K částečné nápravě došlo před konáním školní akademie,
jednalo se ale jen o malý úsek.Je třeba si uvědomit, že se jedná o park a že především
v době prázdnin je navštěvován hojně dětmi. V současné době je to místo výskytu velkého
množství klíšťat. Znehodnocené keře jsou další smutnou samostatnou kapitolou. Dále
nesouhlasíme se záměrem postavit místo zbořené zdi železné oplocení. Není možné, aby
na cihlovou zeď navazoval plot!
5) Akce pro důchodce. Hledali jsme vhodný termín, nechceme, aby akce kolidovala
s předpokládanou akcí pana Hauera v Sani v srpnu. V úvahu tedy připadá září nebo říjen.
V potaz musíme vzít i plánovanou drakyádu. Hledáme i vhodné interprety, stále nejsme
rozhodnuti.
6) Čekárna. S velkým potěšením jsme přivítali novou autobusovou čekárnu, za což moc
děkujeme Obci Višňová. Děkovný článek zveřejníme na webových stránkách Vísky.
7) Kulaté narozeniny paní Kuchařové. Zástupci výboru OS Víska navštívili paní
Kuchařovou, aby ji poblahopřáli k devadesátým narozeninám a popřáli do dalších let
hodně zdraví. Více www.viska-os.eu (Paní Kuchařová z Vísky oslavila devadesátku).
8) Webové stránky. Výbor OS Víska s potěšením konstatuje stálý zájem veřejnosti o naše
webovky. Denně je navštíví 100 až 250 zájemců. Rekord byl 499. Při této
příležitosti jsme posuzovali i  rozmístění článků v jednotlivých kapitolách a stránkách,
konečné rozhodnutí bude v dalších vydáních kolektivní.
9) Využití „lízátka“. Již několik let není využívána informační tabule umístěná před
prodejnou. Původně byla pořízena jako úřední deska OÚ, což již roky neplatí. Chtěli
bychom ji využít pro potřeby propagace obce. Pan Jiří Štern zjistí možné firmy, která by
tabuli zhotovily a i jejich cenu.
10) Krčelský potok. Stále není znám majitel potoka protékajícího obcí. Tím pádem není
určeno, kdo je odpovědný za údržbu toku - viz článek na webu www.viska-os.eu (Potok,
který neexistuje, vyplavil dolní Vísku).
11) Různé.
- připomněli jsme si 1.výročí založení OS Víska
- sháníme informace o zřícení letadla nad Vískou ke konci II.sv.války
- též i nadále sháníme informace o pomníku obětem I.sv.války, který uplaval v r.2010 při
povodni.

 
Copyright © 2019 www.viska-os.eu. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.