Home Zápisy 2012 Výstavba protipovodňové hráze se blíží
PDF Tisk Email
Zápisy 2012
Napsal uživatel František Tuhý   

Výstavba protipovodňové hráze se blíží

V pátek 23.3.2012 se uskutečnila v KD Víska informativní schůzka s občany, kde  bylo nastíněno jak a kdy započne výstavba protipovodňové hráze. Zástupci stavebních firem NAVIMOR (p.Pukl a p.Dudek), M-SILNICE (Zvoníček a p.Kubec), Povodí Labe (pí.Kodetová, p.Kryspin a p.Šenk), projektant hráze p.Zahradník a zástupci Obce Višňová (pí.Erbanová, p.Cýrus  a p.Žák) seznámili veřejnost, že nejdříve se započne s výstavbou betonových částí – nádrží, do kterých vyústí oba potoky: z Klímovy tůně a z Krčeleckého potoka, z kterých bude voda v případě povodní přečerpávána přes hráz.

Stanovit, jaký bude harmonogram prací, zda-li se začne stavět u elektrárny a postupně se půjde po toku řeky až k mostu u nádraží, nelze, stavět se bude po úsecích, tak jak to terén dovolí s ohledem na počasí. A tak říci, zda-li je možné ještě letos vysadit mrkev či brambory na půdorysu budoucí hráze, se nedá.

Občané se musí připravit na „pohyb“ cca 100 nákladních aut denně přes Vísku a Minkovice (zemina se totiž bude brát z „bažiny“ za Minkovicemi). Stavební práce budou probíhat v čtrnáctidenních intervalech (tedy i v sobotu a neděli). Vše bude ale odvislé od počasí, naplánovat, který víkend bude např. za půl roku volný, dopředu nelze.

Délka hráze bude 1396 metrů, bude sypaná, pouze u Prokešů bude stěna železobetonová (kvůli nedostatku prostoru). Souběžně s hrází se bude stavět i most, nahradí dosavadní provizorní, postavený armádou krátce po povodni. Projekt mostu je hotový již prakticky rok, firmy se mohou do konce března  přihlásit do výběrového řízení. Krajská správa silnic Libereckého kraje (investor) předpokládá, že v měsících červen – září se započne s výstavbou.

Pan Klíma upozornil, že k zahájení stavby hráze zatím nemůže dojít, protože není dodržena smlouva o smlouvě budoucí kupní uzavřená mezi ním a Obcí Višňová, kde se praví, že přesné podmínky budoucí kupní smlouvy včetně ceny smluvní budou dohodnuty smluvními stranami do zahájení předmětné stavby, což se dosud nestalo. Starostka obce pí.Erbanová slíbila zajištění brzké nápravy.

Fotografie z akce naleznete ve Fotogalerii: Obec – Protipovodňová hráz – setkání občanů 23.3.2012.

 
Copyright © 2019 www.viska-os.eu. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.