Home Zápisy 2012 Zápis výboru ze dne 11.3.2012
PDF Tisk Email
Napsal uživatel František Tuhý   
Úterý, 13 Březen 2012 23:25

Zápis ze schůze výboru OS Víska ze dne 11.3.2012


Přítomni: pp. F.Bajer, J.Klíma, K.Kocman, Jiří Štern a F.Tuhý

Průběh schůze:
- hodnocení maškarního karnevalu pro děti ze dne 3.3.2012: dle dosavadních ohlasů se bál
líbil, chyby se také vyskytly, jsou zapsány do análů, abychom se jich příští rok vyvarovali.
- OS i touto cestou děkuje Základní škole Višňová (učitelům i žákům) za pomoc s výzdobou
sálu při bálu. Kresby byly vynikající a pomohly dotvořit atmosféru daného motta karnevalu
„ Jede, jede mašinka …“.
- další akce pro děti: dětský den v KD dne 2.6.2012.
- přestože rozpočet obce již byl schválen, ještě jsme neobdrželi písemné rozhodnutí na naši
žádost o dotaci na činnost Občanského sdružení Víska. Nemůžeme tak např. sdělit agentuře
zpěváka Richarda Adama, která již 3x urgovala odpověď, zda-li se vystoupení pro důchodce
ve Vísce uskuteční.
- v pátek 23.3. v 18.00 pořádá v KD Obec Višňová Setkání s občany na téma 1) Zahájení
výstavby protipovodňové hráze 2) Harmonogram prací za účasti zástupců stavební firmy,
zástupců Povodí Labe a projektanta hráze. OS Víska zabezpečí distribuci pozvánek po obci a
upraví prostory sálu pro setkání.
- v pondělí 19.3. se uskuteční schůzka zástupců OS Víska a Mgr. Zdeňka Přívratského,
zástupce firmy SWIETELSKY stavební s.r.o. zabývající se výstavbou sportovních hřišť za
účelem  seznámení se s prostory možného sportoviště před KD.
- dle sdělení architekta ing.Baldy se zadání úlohy pro studenty Fakulty architektury Technické
university Liberec na vytvoření návrhu Návsi ve Vísce o jedno čtvrtletí posouvá. Přednost
dostala podobná žádost jiného architekta.
- v pátek 13.4. v 18.00 se uskuteční v KD členská schůze Občanského sdružení Víska.
Pozvánky budou mezi občany včas rozeslány.
- dle sdělení starostky Obce Višňová V.Erbanové se oprava cesty ke KD o rok odkládá - po
dokončení výstavby protipovodňové hráze.
- p.Jiří Štern zpracuje unikátní mapu Vísky z konce 19.století do podoby ke zveřejnění na
webových stránkách Vísky.
- OS žádá každého, kdo má informace o pomníku obětem 1.sv.války, který stál naproti
elektrárně, o poskytnutí jakékoli podrobnosti. V roce 2010 byl pomník smeten ničivou
povodní. OS chce vyvinout maximální úsilí o jeho obnovení. Určitá šance totiž existuje.
- OS upozorňuje veřejnost, že stále na webových stránkách Vísky probíhá anketa o
spokojenosti občanů se způsobem svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Anketa
bude k 31.3.2012 uzavřena, vyhodnocena a zároveň bude předložena otázka nová.
- dle neoficiální informace by letos měla být zrušena plechová „obluda“ alias autobusová
čekárna  a nahrazena zařízením novým.
- v pátek 30.3. v 19.00 v KD uvádí divadelní soubor J.K.Tyl z Josefova Dolu komedii
„Amant“.


 
Copyright © 2019 www.viska-os.eu. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.