Home Zápisy 2012 Zápis výboru OS 12.2.2012
PDF Tisk Email
Zápisy 2012

Zápis ze schůze výboru OS Víska ze dne 12.2.2012.

Přítomni: pp. Bajer, Klíma, Kocman, Jiří Stern a Tuhý.

Průběh schůze:

- výbor se opětně zabýval průběhem setkání zástupců OS Vísky a členů zastupitelstva Obce Višňová ze dne 9.1.2012.

- výbor OS probral návrh rozpočtu Obce Višňová na rok 2012 zveřejněný na webu obce. Z uvedeného není zřejmé, zda-li se počítá v letošním roce s odstraněním SKUTEČNÝCH povodňových škod  – cesta ke KD, betonové prostranství před KD, obvodová zeď u KD, autobusová čekárna, informační turistická tabule, park před KD, pomník obětem 1.sv. války, opravy v KD (sanace omítek).

- výbor OS připomíná příslib starostky obce zařadit doménu OS Víska do Odkazů webových stránek Obce Višňová.

- 66 členům a příznivcům OS bylo dáno na vědomí vytvoření nových webových stránek pod novou doménou www.viska-os.eu. Též 63 hráčům mariáše z celé republiky bylo sděleno vytvoření nových stránek, kde mohou najít fotografie a výsledky ze tří turnajů Víseckého betla cupu zpětně. O zveřejnění informace o nových stránkách v rubrice Týden Miroslava Zajíce byl požádán rodák z Vísky Miroslav Zajíc, redaktor deníku Právo.

- p.Kocman  požádal o jmenovité zveřejnění členů OS na webu. V nejbližší době tak bude učiněno.

- výbor se zabýval obsahem nových webových stránek, jejich doplněním.

- p.Tuhý předal Jiřímu Šternovi k zpracování dokumentaci o plánované výstavbě obecního vodovodu Vísky z roku 1926. Materiál chceme zveřejnit na webu jako připomenutí rozmachu Vísky z konce 19.st. a začátku 20.století, kdy Víska prožívala období konjunktury.

- projekt Náves ve Vísce. Plánované další setkání zástupců OS Vísky s architektem p. Baldou se neuskuteční. Ing.Balda usoudil, že v této chvíli není nezbytně nutné, že pro vytvoření zadání úlohy pro studenty Fakulty architektury v Liberci má dostatek poznatků.

- p.Jiří Štern na webu zveřejní příspěvek o zdařilé divadelní hře  „Potichu to neumím, jsem vášnivej“(doplněný fotografiemi), kterou sehrál soubor Vojan z Hrádku v KD 10.2.2012.

- výbor upozorňuje na turnaj v stolním tenisu 24.2.2012 v KD Víska, který je určen pro všechny věkové kategorie, pro všechny příchozí.

- velkou pozornost věnoval výbor přípravě maškarního karnevalu pro děti, který se bude konat 3.3.2012 v KD. P.Tuhý seznámil přítomné s dosavadním stavem v propagaci, s problémy s ozvučením a zabezpečením hudební produkce, s plánovaným programem,

s výzdobou sálu, s občerstvením, s zabezpečením cen pro děti, s obsazením pořadatelských postů.

 
Copyright © 2019 www.viska-os.eu. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.