Home Zápisy 2012 Zápis výboru OS 22.1.2012
Zápis výboru OS 22.1.2012 PDF Tisk Email
Zápisy 2012

Zápis

ze schůze výboru OS Víska ze 22.1.2012
Přítomni: pp.Klíma, Jiří Štern a Tuhý.
Průběh schůze:
- výbor zhodnotil setkání zástupců OS Víska a zastupitelů Obce Višňová se závěrem, že bylo prospěšné pro obě strany.
- překvapujícím zjištěním je fakt, že projekt na nový most u elektrárny je hotový již od února loňského roku. V srpnu při schůzce občanů s projektantem hráze bylo konstatováno něco jiného.
- p.Tuhý domluví termín schůzky s architektem  p.Baldou – návrh návsi ve Vísce.
- výbor potvrdil návrh rozpočtu OS na rok 2012, který byl zaslán na OÚ Višňová – viz příloha tohoto zápisu.
- výbor se zabýval přípravou maškarního karnevalu pro děti, který se bude konat 3.března v KD ve Vísce. P.Tuhý  upozornil, že je potřeba zajistit dostatek plakátů, jejich rozvoz po Frýdlantsku, program pro děti, který by měl být přizpůsoben rázu bálu – Jede, jede mašinka, odměny nejlepším maskám, odměny za jednotlivé soutěže, diskžokeje s aparaturou, občerstvení pro děti i dospělé, výzdobu sálu, pořadatele v počtu 18 lidí.
- p.Štern dal na vědomí novou doménu webových stránek Občanského sdružení Víska a to www.viska-os.eu. Pronájem domény bude stát 458.-Kč ročně.
- p.Tuhý požádá p.M.Zajíce, redaktora deníku Práva o zveřejnění nové adresy v jeho rubrice Týden Miroslava Zajíce v sobotní příloze Práva.
- výbor OS připomíná , že v pátek 10.2. se koná od 19.00 v kulturním domě ve Vísce divadelní představení „Potichu to neumím, jsem vášnivej“ ochotníků z Hrádku n.N..
Zapsal: František Tuhý

 

Příloha:
Předběžný rozpočet občanského sdružení Víska v roce 2012
Příjmy                    Výdaje:
1) Pronájem domény                                                                                       1 400.-Kč
2) Administrativa                                                                                             2 000.-
3) Maškarní karneval pro děti
- diskžokej                                                                                                      2 000.-
- občerstvení pro děti                                                                                         300.-
- ceny nejlepším maskám                                                                                  1 000.-
- vstupné                                                                          2 500.-
4) Cyklistické závody pro děti
- odměny                                                                                                       1 000.-
5) Drakiáda
- ceny pro nejlepší                                                                                           1 000.-
6) Kulturní vystoupení pro důchodce – Richard Adam
- honorář účinkujícím                                                                                      13 000.-
- vstupné                                                                          5 000.-
7) Akce pro dospělé (zatím blíže nespecifikováno –
čarodějnice, taneční zábava s programem)
8) Mikulášská či vánoční besídka
- občerstvení pro děti                                                                                         300.-
- odměny dětem za soutěže                                                                             1 000.-  
- vstupné                                                                          2 500.-
Poznámka: Ve výdajích se nepředpokládá s pronájmem kulturního domu

 
Copyright © 2019 www.viska-os.eu. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.