Home Zápisy 2011 Zápis výboru OS 27.11.2011
Zápis výboru OS 27.11.2011 PDF Tisk Email

Zápis ze schůze výboru OS Víska

ze dne 27.11.2011

Přítomni: pp.F.Bajer, J.Klíma, K.Kocman, Jiří Štern a F.Tuhý

 

Průběh schůze:

1) Bereme na vědomí:

- dne 19.11.2011 se uskutečnil v KD turnaj v mariáši. Účast byla stejná jako loni – 66
hráčů. Vítězem se stal Miroslav Škaloud z Lomnice nad Popelkou. Potěšujícím úkazem
byla nově účast mladých karbaníků z Vísky a Minkovic. Škoda, že se klání nezúčastnilo
více diváků z Vísky, že nepřišli na pivo coby sousedi. Moc příležitosti v roce ve Vísce
není. Kompletní výsledky a fotoreportáž bude zveřejněna na webu www.víska.eu.

 

 

- omluvnou SMS zaslal starosta Vísky u Chotěboře p.Ondřej Čapek. Reprezentanti této„družební“ obce měli původně přijet na mariáš, omluvili se, měli totiž jiné „starosti“.
Měli vepřové hody. Zabíjeli pět prasat a museli mimo jiné vyrobit 350 jitrnic a 40 kg tlačenky. Je vidět, že jsme si vybrali dobrou obec do frončaftu.

-starostkou obce Vl.Erbanovou jsme byli pozváni na pracovní aktiv „Mosty Frýdlantska –
rok poté“ do raspenavského Hotelu Zámeček.

podle neoficielních informací OZ Obce Višňová změnilo systém svozu nebezpečného a
velkoobjemového odpadu. Odpady se budou odvážet i nadále na jaře a na podzim ze svozového místa ve Višňové, navíc na jaře též z Andělky až po Filipovku, na podzim z Vísky až po Předlánce. Výbor OS Víska s povděkem kvituje změnu rozhodnutí OZ .

- dne 15.11.2011 se uskutečnila schůzka s profesorem Fakulty architektury Liberce
ing.arch. Vladimírem Baldou za účelem rekonstrukce návsi a sportovně – společenského areálu před KD. Za OS Víska byli přítomni F.Bajer, Jiří Štern a F.Tuhý. Vl.Balda se seznámil s prostory a požádal nás o dodatečné shrnutí současného využívání areálu a

předpokládaných aktivit, které by se měly v těchto prostorách v budoucnu konat.
Podklady budou poté předány studentům, kteří na jaře 2012 v rámci školní úlohy připraví
projekty. Prezentace výsledků bude uspořádána v kulturním domě ve Vísce.

- s uspokojením konstatujeme pokračující úpravu koryta řeky Smědá. U bývalé Tůňky (u
elektrárny) se zpevňuje břeh. Slib, který dal ředitel Povodí Labe závod Jablonec
p.Jiroušek dne 5.8.2011 v KD Víska, se průběžně plní. Rádi zaznamenáváme.

- některými členy SDH Minkovice jsme byli požádáni o pomoc při výstavbě víceúčelového
hřiště u hasičárny v Minkovicích. Pan Tuhý spolu s velitelem SDH p.J.Peškem navštívil
starostku obce Vl.Erbanovou, jednal s projektantem O.Fichtnerem, předsedou LB-STO Liberec Vl.Boháčem a dále v této souvislosti oslovil raspenavskou stavební firmu a pana Šabatu, zástupce firmy Svietelsky s.r.o. zabývající se výstavbou sportovních hřišť. Se zjištěnými informacemi budou seznámeni zástupci SDH Minkovice.

- občanské sdružení Víska si objednalo a dalo zhotovit vlastní razítko.

avízovaná schůzka s představiteli Obce Višňová se uskuteční v lednu 2012.

- výbor OS zvažuje, po následné konzultaci s vlastníky pozemku a obyvateli přilehlého
bytu, poražení dvou pichlavých smrků u vchodu do prodejny. Jsou přerostlé a navíc stíní.

- v měsících leden a únor 2012 opět příznivci stolního tenisu, bez rozdílu věku, si mohou
v pondělí a pátek od 17.00 do 19.00 hodin přijít zahrát do KD. Čtyři stoly budou
k dispozici.

- výbor OS opětně dává na vědomí, že na jaře 2012 uspořádá v KD maškarní karneval pro
děti.

- mění se administrátor webových stránek. Při této příležitosti výbor OS děkuje p.J.Lacinovi a p.K.Kocmanovi za vytvoření a zprovoznění webových stránek. V současné době však
stránky neodpovídají náplní, designem ani uspořádáním potřebám výboru. Z toho důvodu
byl administrátorem stránek pro další období pověřen Jiří Štern.

- opětně se obracíme na všechny členy sdružení a občany Vísky vůbec. Vzácný dokument –kroniku vísecké školy chceme doplnit nejen o konkrétní seznam žáků jednotlivých tříd, alei o jakékoli podklady (fotografie, písemné dokumenty …) týkající se této záležitosti, uvítáme i individuelní vzpomínky na různé události, učitele, žáky a chod školy.

 

2) Výbor OS Víska ukládá

a) členům výboru OS předložit do příští schůze návrhy úprav a využitelnosti návsi a areálu
před KD.

b) Jiřímu Šternovi vytvořit novoročenku OS Víska

 

Zapsal: František Tuhý

 
Copyright © 2019 www.viska-os.eu. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.