Home Zápisy 2011 Odpověď starostky na zápis ze 17.9.2011
Odpověď starostky na zápis ze 17.9.2011 PDF Tisk Email

Odpověď na zápis ze 17. 9. 2011

Na úvod chci říci, že v žádném případě nemám ani já ani nikdo z ostatních členů zastupitelstva zájem na, podle vás úmyslném, opomíjení předávání informací.
Takže konkrétní čísla: na konto obce s variabilním symbolem pro Vísku přišlo 183.460,-Kč, k tomu od společnosti DIAMO 343.541,-Kč. = 527.001,-Kč
Na obnovu škod po povodni bylo (doposud) vydáno:
Peněžní dar Potraviny pí. Lukášová – 50.000,-Kč, peněžní dar TJ Sokol Víska 15.000,-Kč, KD Víska oprava suterénu 82.000,-Kč (nutno dodat, že po zaplacení se nám podařilo získat dotaci od SOLK na úhradu těchto nákladů), dokumentace k protipovodňové hrázi – 414.920,-Kč, komunikace Víska (kolem čp. 60) 167.512,-Kč, osvětlení Víska, Minkovice poškozené povodní 18.716,-Kč = 748.148,-Kč.
Adresy dárců Vám nemohu sdělit, neboť bych porušila zákon o ochraně osobních údajů. Pokud máte zájem o sdělení jmen, je možné, aby zástupce OS přišel na obec a nahlédl do příslušných dokladů.
Sekání trávy je opravdu velký problém, ovšem nesouhlasím s názorem, že OÚ seká pouze ve Višňové. Asi by stálo za to i tento názor si vyjasnit osobně (třeba na vaší výborové schůzi). Jinak samozřejmě vítám vaši iniciativu a nabídku na posekání některých pozemků.
O problematice odvozu nebezpečného odpadu píše v poslední drbně paní Žáková, jenom bych se opět opakovala.
O provádění udržovacích řezů v parku před KD jsem hovořila s místostarostou, slíbil, že zjistí situaci a pokusí se zajistit prořez ještě letos.
V současné době jsou na OÚ nabídky na opravu cesty ke KD, nejnižší je za 113.000,-Kč, prostor před KD necelých 300.000,-Kč, uvítám samozřejmě i vaši iniciativu.
O problematice Krčelského potoka se budu snažit jednat s Povodím Labe, nemám také úplně vyjasněné majetkové vztahy.
Vyúčtování hospodaření obce probíhá pravidelně, odstraňování povodňových škod stále probíhá, proto závěrečné vyúčtování bude provedeno po skončení prací, resp. na konci roku 2011. Do průběžného vyúčtování je možné opět nahlédnout na OÚ.
Nevím, zda budete s mými odpověďmi spokojeni, ale opět opakuji, že daleko lepší ke komunikaci je osobní kontakt. Nějak se nemohu zbavit pocitu, že právě tomuto se členové výboru OS (z pro mě nepochopitelného důvodu) brání.
Na závěr mi dovolte poděkovat OS Víska za uspořádání Drakiády. Svou neúčast nebudu nikterak omlouvat, byť jsem plánovala, že se půjdu podívat, prostě to nevyšlo. Přesto z ohlasů vím, že organizátorské schopnosti Franty Tuhého (a nejen jeho, abych někoho neurazila) nezklamaly a připravili jste pro dospělé i děti příjemné odpoledne. Ještě jednou děkuji a věřte, že takovéto aktivity budou mít vždy naši podporu.
Vladimíra Erbanová

 
Copyright © 2019 www.viska-os.eu. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.