Home Zápisy 2011 Dopis starostky Občanskému sdružení
Dopis starostky Občanskému sdružení PDF Tisk Email

Obec Višňová

Višňová čp. 184, 46401 Frýdlant
tel.:482 348 005, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Ve Višňové 14. 9. 2011

Vážení členové výboru OS Víska,
na základě Vaší žádosti o písemné odpovědi na Vaše dotazy tak činím. Upřímně řečeno, s psaním odpovědí jsem čekala až po veřejném obecním zastupitelstvu, neboť jsem očekávala účast zástupce OS Víska. Nyní již vím, že asi opravdu zbytečně.
- o povinnosti sekat travnaté pozemky samozřejmě víme, není nutné mít ani obecní vyhlášku, snažíme se největší „hříšníky“, kteří nesekají své pozemky kontaktovat, u některých uspějeme, někteří náš požadavek nerespektují, v současnosti řešíme, jak je to s postihem, kdo v případě udělení pokuty je oprávněn vybírat pokutu (obec nebo město Frýdlant?)
- obnovit bývalá odvozová místa není možné – změnil se systém a je nutné již při odběru rovnou třídit do jednotlivých kontejnerů. Toto není možné na bývalých místech, ale pouze na sběrném místě. Se stejným požadavkem přišli občané Andělky přímo na veřejné zasedání na jaře 2011, zastupitelé rozhodli o zachování jednoho sběrného místa (viz. Zápis z ZO na webových stránkách)
- je chválihodné, že pan Tuhý čistil koryto Krčelského potoka, jenom si myslím, že kdyby se o svém záměru zmínil panu Žákovi, který má na starosti rozdělování práce VPP, byl by ušetřen opravdu těžké práce – vození těžkého materiálu na kolečku. Mohl se přistavit obecní traktor a materiál naložit. Na čerpání dovolené měl pan Tuhý téměř celý rok, neboť měl podepsanou smlouvu na dobu určitou a před ukončením platnosti Smlouvy je nutné mít dovolenou vyčerpanou, takže si myslím, že s čerpáním celé dovolené právě v srpnu počítal již předem.
- o opravě cesty ke KD se prozatím opravdu neuvažuje
- na pořízení autobusových zastávek je v současnosti podávána žádost na dotaci z Libereckého kraje – viz zápis z posledního ZO
- s obnovením turistických poutačů se samozřejmě počítá, ovšem ne vše jde zařídit najednou, jsme nuceni také respektovat obecní rozpočet
- domnívám se, že požadavek řešit náves ve Vísce komplexně lze při předložení konkrétních požadavků a v rámci finančních možností obce
- obnovu pomníku obětem 1. sv. války by si třeba mohlo vzít na starost OS Víska, obec by pomohla s finančním zabezpečením, pokud by to bylo v rámci rozumných finančních požadavků (možná by šlo využít nějaký dotační titul)
- starost o vodní dílo je povinností majitele , tzn. i starost o dno Krčelského potoka je věcí majitele
- o záměru vybudovat suchý poldr se hovořilo na setkání ve Vísce, kdy dojde k realizaci nedokážu nyní říci
- nevím, které povodňové výdaje vzbudily úsměv, ale nesouhlasím s tím, že do Vísky „nepřiteklo“ moc finančních prostředků. Nevím, zda si uvědomujete, že z peněz, o kterých se zmiňuji v drbně, se platily pohonné hmoty do aut a čerpadel, zabezpečení teplého jídla nejen pro dobrovolníky ale i pro občany postižené povodní (tedy i Vísky)
po dobu 14 dnů, pro Vísku je to dále úhrada za pořízení projektové dokumentace (+ geodetické zaměření pozemků) na protipovodňovou hráz v částce cca 400.000,-Kč, byla vybudována cesta k Hlavovým, opraveno veřejné osvětlení zničené povodní atd.
Tolik tedy odpovědi na Vaše dotazy, ale stále se nemohu zbavit dojmu, že osobní jednání by bylo větším přínosem a rychlejšímu vyjasnění nejasností.
S pozdravem
Vladimíra Erbanová

 
Copyright © 2019 www.viska-os.eu. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.