Dopis obci Višňová Tisk

Dopis obeci Višňová

Občanské sdružení Víska
Ve Vísce 30.8.2011
Vážená paní starostko,
děkujeme za odpověď a zároveň se na Vás obracíme se žádostí. V souladu se zákonem č.106/1999 o svobodném přístupu k informacím Vás žádáme do budoucna o písemné zasílání odpovědi na naše podněty, připomínky, dotazy uveřejněné v zápise ze schůzí OS Víska či jinak formulované korespondence. Z každého zápisu OS je zřejmé na co požadujeme odpověď a co dáváme na vědomí. Písemný kontakt má totiž silně vypovídající hodnotu a pamatuje na něj i výše zmiňovaný zákon. Lidově řečeno „co je psáno, to je dáno“. Zároveň podotýkáme, že nezpochybňujeme úlohu veřejných zasedání OZ. Z vlastní zkušenosti několika našich členů ale víme, že jednací řád je postaven tak, že občané či zástupci jiných institucí dostávají slovo až v samém závěru zasedání, mají tedy malý prostor k vyjádření svých požadavků a dotazů, třeba kvůli prozaickému důvodu – únavě zastupitelů.
Kromě výše popsané žádosti nás zajímá odpověď ohledně povodňových kont. Ze srpnové višňovské „drbny“ je zřejmé, že Obec Višňová obdržela přes 17 miliónů Kč na odstranění povodňových škod. Přestože Víska byla nejvíce postiženou části obce prostředky na odstranění škod zde nevidíme. Po povodni byl zřízen účet, na který mohli dárci posílat peníze. Zajímá nás kolik činila celková částka zaslaná na účet 0989066369/0800 var.symbol 1235 (Víska). Též nás zajímá na co byly použity peníze z tohoto účtu. Je povinností OS Víska dohlédnout na to, aby přání dárců – pomoci zatopené Vísce, bylo vyslyšeno.
Dále Vás ještě jednou žádáme o sdělení všech adres konkrétních dárců Vísce . Přestože jim již bylo poděkováno chceme tak učinit i my – Občanské sdružení Víska. I poděkování podruhé je málo proti jejich pomoci.
Požadované informace posílejte na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .
S pozdravem
František Tuhý
Občanské sdružení Víska
Víska 88
IČO 22889507