Home Zápisy 2011 Zápis výboru OS 26.8.2011
Zápis výboru OS 26.8.2011 PDF Tisk Email

Zápis

ze schůze výboru OS Víska ze dne 26.8.2011
Přítomni: pp.F.Bajer, j.Klíma, K.Kocman, Jiří Štern a F.Tuhý. Omluveni: J.Štern a V.Zrubec.
Průběh schůze:
- příprava Drakiády dne 1.10.2011 v 15.00 h. za KD Víska. Bude třeba zhotovit a rozmnožit
plakáty, zajistit dřevo na malou vatru, stánek s obsluhou na prodej nápojů, cukrovinek a
buřtů, zesilovací aparaturu s mikrofonem, posekání louky, ceny na vyhodnocení jednotlivých
soutěží. Při této příležitosti se obracíme na členy občanského sdružení coby potencionální
sponzory této akce. Pomožte! OS nemá ani korunu, dokonce zatím ani pokladní deník.
Nebyl zatím potřeba.
- kvitujeme s povděkem úsilí pana Jiřího Hlouška, kterému se podařilo vyčistit pronajatý
pozemek od silnice až k řece od naplavenin z loňské povodně, který dokonce sloužil
v prvních dnech jako dočasná skládka (a dodnes nebyla odstraněna). Pozemek je posekán,
zbývá ještě zavést vyhloubené jámy.
- otázka hřiště ve Vísce: (citace ze srpnové višňovské „drbny“) „Určitě jste si povšimli, že na
ploše hřiště ve Vísce se konečně začalo něco dít. Díky bratrům Severýnovým se podařilo
získat dotaci z MŠMT pro rekonstrukci hřiště a v nejbližší době by se měla realizovat. Na
úpravu okolí hřiště a vybudování zázemí pro návštěvníky bude využito finančního daru
Diakonie ve výši 100.000,-Kč. Po celkové rekonstrukci tak ve Vísce vznikne velmi pěkný
areál pro využití volného času“.
- výbor ukládá předsedovi OS zaslat žádost starostce pí Vl.Erbanové o zasílání písemných
odpovědí na došlou korespondenci z OS dle zákona č.106/1999 Sb.
- poděkování po roce. OS zorganizovalo o víkendu 20.-21.82011 setkání s některými
dobrovolníky pomáhajícími při odstraňování škod po povodni.Místo setkání bylo příznačné-
tam, kde ještě vloni stál hrázděný dům č.p.36. Hlavním „sponzorem“ akce byl Honza Štern.
- pomohli i po roce. Jedenáct mladých lidí z církevní organizace prostřednictvím pana
místostarosty T.Cýruse přijelo v sobotu 20.8. do Vísky nabídnout pomocnou ruku. A také
pomohli:občanům s úklidem zahrad, pozemků, pomohli i s vyčištěním veřejného
prostranství. Občanské sdružení jim za to moc děkuje.
Na další řádky zápisu žádáme písemnou odpověď Obce Višňová.
- opětně upozorňujeme, že povinnost sekat travnaté plochy vyplývá ze zákona o
rostlinolékařské péči č.326/2004 Sb. § 3 odst.1. písm.a), dále pak podle Občanské
zákoníku - zákon č.40/1964 Sb. § 127 a zákona č.200/1990 Sb. § 47b odst.1.písm.d). Obce
to většinou řeší závaznou vyhláškou. Obec vyzve majitele pozemku
k nápravě, k čemuž mu poskytne lhůtu. Po uplynutí této lhůty ukládá pokuty. Praxe v jiných
obcích je zpravidla taková, že obce sekají své pozemky 4x do roka a občanům nařizují
posekání 2x do roka.
- stále trváme na obnovení bývalých odvozových míst nebezpečného a velkoobjemového
odpadu. Zúžení na jedno místo (Višňová) je diskriminací občanů z okrajových části obce. Je
to též vyjádření neúcty vůči starším občanům. Jak oni můžou s kárkou jet až do Víšňové ?
Argument, že se mají spojit dohromady a poprosit jednoho traktoristu, aby to odvezl, je
hezký nápad, ale ne vždy realizovatelný. Třeba i kvůli tomu, že majitelé traktorů na jaře či
na podzim nevědí kam dřív skočit … Proč nemají občané Vísky a Minkovic stejné možnosti
jako občané Višňové? Zdůvodnění, že toho zneužívají podnikatelské subjekty, už snad také
patří minulosti. Jasné je, že hlavně jde o peníze. Proč ale šetřit na úkor Vísky a
Minkovic ? Hlídat, aby se nevytvářely černé skládky má ve své náplni i občanské sdružení.
- opětně upozorňujeme, že ve Vísce nejsou posekány obecní pozemky. Poznámka paní
starostky, že o park před KD se má starat p.Tuhý není na místě, pramení z neznalostí situace.
V červenci p.Tuhý čistil koryto Krčelského potoka, díky čemuž nedošlo při povodni koncem
července k vylití. A nebylo to nic jednoduchého vozit metráková kolečka plná bahna 200
metrů. A potom byl p.Tuhý nucen nastoupit k povinnému čerpání dovolené a k přípravě na
předání KD. Navíc sekáním trávy u OÚ Višňová jsou pověřeni vyškolení pracovníci.
- stále se neřeší oprava povodní poničené silnice ke KD. V srpnové „drbně“ je uvedeno,
že již byly opraveny v obci Višňová komunikace cca 2 km, další, že se chystají. O této cestě
se ale stále neuvažuje. Přitom byla ale nejvíce poničena.
- pořád čekáme na řešení ostudy Vísky – autobusové čekárny.
- dalším povodňovým bolákem jsou zničené turistické poutače. Proč se s jejich
znovuzavedením nepočítá?
- odpověď jsme nedostali ani na požadavek řešit náves Vísky komplexně, včetně odpočivadla
pro místní, ale i turisty.
- minule jsme poukázali na zničený pomník obětem 1.sv.války. Počítá se s jeho obnovou?
- co nedokázala letošní červencová povodeň dokázala noční průtrž dne 25.8. – Krčelský potok
se vylil a zaplavil několik zahrad. Čí povinností je starat se o zanesené dno? Podle zákona
č.254/2001 Sb. (vodní zákon) vlastníci pozemků jsou povinni udržovat břehy a odstraňovat
překážky plynulého toku vody. Povinnost čistit zanesené dno ale nemají. Zabránit dalšímu
vylití by též pomohl vybudovaný poldr za obcí. Jeho realizace se plánuje až po vybudování
hráze?
- loňská povodeň vloni nejvíce postihla Vísku. Zatím ale do Vísky moc finančních prostředků
„nepřiteklo“. Jako kdyby zde voda vůbec nebyla. Přitom některé plánované povodňové
výdaje zveřejněné v drbně vzbuzují úsměv …
Občanské sdružení Víska
IČO 22889507 Zapsal: František Tuhý

 
Copyright © 2019 www.viska-os.eu. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.