Home Zápisy 2011 Reakce strarostky na zápisy OS
Reakce strarostky na zápisy OS PDF Tisk Email

Reakce starostky

Zápisy ze schůzí OS Víska
Vážení,
až do dnešního dne jsem nereagovala na Vaše zápisy ze schůze OS Víska, neboť jsem brala zápisy jako Vaši dobrou vůli o informování Obce o Vaší činnosti a protože jednáte o věcech, které jsou většinou probírány na veřejných zasedáních OZ, není toto ani mou povinností.
Ovšem na zápis, který jsem dnes obdržela, reaguji.
Jak jsem se již zmínila, odpovědi na většinu věcí, které projednáváte na Vašich schůzích výboru, máte možnost se dozvědět na veřejných jednáních obecního zastupitelstva. Pokud Vás tíží problém, který je třeba začít řešit okamžitě, stačí zvednout telefon nebo přijít osobně na OÚ.
Na ustavující schůzi OS 17. června jsem řekla, že vyúčtování využití povodňových peněz bude zveřejněno ( i na základě žádosti vznesené občankou Višňové na veřejném zastupitelstvu) v prázdninové „drbně“, která vyjde příští týden. Nebude však zpracováno jmenovitě, neboť toto je velmi náročné a ani to není možné. Mnoho dárců poslalo peníze na povodňové konto pouze pod variabilním číslem a číslem konta beze jména. Byla také spousta dárců, kteří dávali peníze přímo do rodin, jejich výši nikdo na OÚ nezná a ani znát nechtěl. Byla to pouze dobrá vůle toho každého dárce. Dárcům, na které máme kontakty, jsme v prosinci poslali poděkování. Pokud máte zájem o kontakty, které máme k dispozici, stavte se na OÚ.
Jsem ráda, že kladně hodnotíte odstranění hlučnosti mostu ve Vísce, byla to jednání od poloviny března. Opět to potvrzuje fakt, že byť bychom si představovali, že lze něco udělat rychleji, ne vždy tomu tak je.
Požadavek odvozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu přímo z Vísky přednesu na radě a zastupitelům. Pokud si dobře pamatuji, tento způsob odvozu byl zrušen kvůli velkým technickým problémům při odvozu.
Lavičky před KD se vyrábějí. Trochu mě překvapuje upozornění na neposekaný park před KD. Mám za to, že náplní pana Tuhého jako zaměstnance VPP je údržba nejen KD, ale i jeho okolí, tzn. i přilehlého parku.
Obec samozřejmě eviduje neposekané pozemky občanů, ale přimět je k tomu, aby své pozemky posekali, je velmi složité. U některých jsme již přistoupili k písemnému upozornění, ne vždy se toto však setká s úspěchem. Ono záleží především právě na majiteli pozemků, zda se o své pozemky stará.
Na závěr bych chtěla znovu zdůraznit, že se snažíme řešit problémy občanů, ale myslím si, že vždy je lepší osobní kontakt a vysvětlení si dané situace, než takováto písemná korespondence. Proto vyzývám členy výboru OS Víska i ostatní občany obce, aby se zúčastňovali veřejného jednání obecního zastupitelstva, kde mohou vznést své požadavky přede všemi zastupiteli, jejich požadavky projdou zápisem a potom je naší povinností v rámci daných možností tyto požadavky plnit.
S pozdravem Vladimíra Erbanová
starostka obce

 
Copyright © 2019 www.viska-os.eu. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.