Home Zápisy 2014 Zápis z výborové schůze ze dne 20.7.2014
Zápis z výborové schůze ze dne 20.7.2014 PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Čtvrtek, 24 Červenec 2014 16:55

Schůze výboru OS Víska konaná 20.7.2014

Přítomni: F.Bajer, M.Holcová, R.Soukup, J.Štern a F.Tuhý

Program schůze:

1) Volby do obecního zastupitelstva

2)  Strom roku

3)  Připomínky k jízdnímu řádu

4)  Žádost o zařazení zateplení KD do dotačního programu

5) Zřízení dalšího sběrného místa tříděného odpadu ve Vísce

6) Vyúčtování povodňových škod

7) Návštěva Vísky u Chotěboře

8) Grant na úpravy okolí Stromu roku

9) Sekání trávy a udržování obecních pozemků

10) Akce pro důchodce

11) Drakyáda

12) Beseda s historikem

13) Divadlo

14) Akce v Kunraticích

15) Různé

Průběh schůze:

1) Předseda OS F.Tuhý seznámil přítomné s průběhem tvorby kandidátky do OZ, s termíny, které se musí dodržet a s peticí podporující kandidaturu sdružení nezávislých kandidátů Šance.

2) F.Tuhý seznámil se současným stavem plánovaných úprav okolí dubu – vše zatím na mrtvém bodě. Čeká se na návštěvu architektky z Brna. Na podzimní schůzku OS Víska nebylo pozváno, což, jak se později ukázalo, zbrzdilo přípravu projektu. Do 30.6. měla být zhotovena informační tabule a „skládačka“ propagující vítězství našeho stromu (za finanční částku získanou za podpisy v anketě). Dle našeho názoru je to předčasné, do obou dokumentů nebude zahrnut „výsledek“ projektu úprav okolo dubu a oba materiály se budou muset dělat znova.

3) Připomínky k jízdním řádům budou zpracovány a zaslány na KORID.

4) Na veřejném zasedání OZ Višňová 5.5.2014 byla projednána naše žádost o dotaci z SFŽP na stavební úpravy v KD za účelem snížení energetické náročnosti objektu. Bylo zde konstatováno, že bude provedeno místní šetření přímo v KD za účasti zástupců OS Víska, kde bude stanoven rozsah úprav a bude zadáno vypracování projektu. Dosud, po dvou a půl měsících, se šetření neuskutečnilo. Proč?

5) Na výroční schůzi OS  28.3.2014 byl vznesen Jiřím  Šternem požadavek na zřízení dalšího sběrného místa tříděného odpadu. Místostarostou T.Cýrusem bylo přislíbeno, že k příštímu jednání s firmou ASA bude pozván i Jiří Štern. Za čtyři měsíce pozvání neobdržel. Proč? Oprávněnost požadavku potvrzují i tyto dny. Žlutý kontejner „přetéká“, jsou k němu přistaveny další dva igelitové pytle plné PET lahví (zatím dva).

6)  Na schůzi bylo konstatováno, že tři roky průběžně připomínaná žádost o zaslání vyúčtování  povodňových škod (příjmy, výdaje) Obce Višňová dosud nebyla akceptována.

7) Oddíl kopané Sokol Víska obdržel pozvání na turnaj do Vísky u Chotěboře. Pozvání bylo přijato, o účasti zvažuje i F.Tuhý. Občanské sdružení bylo totiž též pozváno. Na schůzi bylo diskutováno, čím se prezentovat.

8) F.Tuhý požádal  přítomné posoudit možnost využití grantu na úpravy okolí Stromu ochránce.

9) Na schůzi bylo konstatováno, že ani letos o prázdninách, v době zvýšené koncentrace dětí není posekán travní porost v parku před KD. F.Bajer konstatoval, že i přes příslib nejsou posekány břehy obecní cesty nad hřištěm. Též není opraven povrch cesty, při slunečných dnech asfalt doslova teče.

10) F.Tuhý seznámil členy výboru, že akce pro důchodce se uskuteční 16.září v KD. Další podrobnosti budou projednány příště.

11) Tradiční drakyáda se uskuteční v obvyklém termínu, první sobotu v říjnu – 4.10.2014.

12) V jednání je beseda s historikem Severočeského muzea Ivanem Rousem. Téma: 2.sv.válka na Frýdlantsku a uhelné doly ve Vísce a okolí. Hledá se termín.

13) V plánu činnosti OS bylo i divadelní představení. Též se hledá vhodný termín.

14) F.Tuhý upozornil na dvě zajímavé akce v Kunraticích: výstavu Velká válka a Kunratickou jamparádu.

15) Různé. Připomínáme, že již přes dva měsíce jsou u popelnic před prodejnou „skladovány“ dvě krabice stavebního materiálu. ASA pochopitelně tento odpad nebere. Též u kontejnerů  se již delší dobou povalují hromady odpadů

Dále jsme zjistili, že na sále KD byla zničena dekorace ze sušených květin, vkusná výzdoba zhotovená paní Janou Pálfi. Kdo to způsobil a kdo to zaplatí?

Aktualizováno Čtvrtek, 24 Červenec 2014 17:13
 
Copyright © 2019 www.viska-os.eu. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.