Home Zápisy 2014 Zápis OS 23.5.2014
PDF Tisk Email
Pátek, 06 Červen 2014 06:20

Zápis

ze schůze OS Víska konané 23.5.2014

Přítomni: F.Bajer, J.Klíma, Jiří Štern a F.Tuhý. Omluven R.Soukup M.Holcová.

Program schůze:

1) Strom roku
2) Žádost o dotaci z SFŽP v KD
3) Koncese na prodej alkoholu
4) Sběr železného šrotu
5) Turnaj v deskových hrách
6) Povodeň 17.5.2014
7) Rozpočet na činnost OS
8) Pomníky obětem 1. a 2.sv.války

Průběh schůze:

1) Předseda OS seznámil přítomné s vyjádřením architektky Ing.Markéty Pěničkové z Brna. Ukazuje se, že podzimní schůzka u dubu, na kterou jsme nebyli pozváni, nebyla tak bezvýznamná, jak bylo prezentováno. Paní Pěničková pracovala s údaji, které ji byly předloženy a stojí si za nimi. Pravděpodobně byly velice stručné a nebyla v nich zohledněna spousta faktorů. Je nutné, aby došlo ještě k dalšímu setkání, neboť ani situační vyjádření zaslané paní Pěničkovou OÚ neodpovídá realitě.

Bylo by též dobré požádat Nadaci Partnerství o posečkání termínu „utracení“ částky cca 19 000.-Kč vybrané za podpisy na hlasovacích lístcích (do 30.6.2014). Je třeba vše skloubit do jedné „linie“ provedení.

Pánové Lacina a Tuhý přímo u Stromu roku  nastínili určité představy, které pak zpracoval graficky p.Lacina.

2) Na veřejném zasedání Obecního zastupitelstva 5.5.2014 byla projednávána naše žádost o   dotaci z SFŽP na stavební úpravy v KD za účelem snížení energetické náročnosti objektu. Dosud jsme neobdrželi slíbenou písemnou odpověď.

3) Na živnostenském úřadu bylo konstatováno, že je zbytečné zatím žádat o vydání koncese na prodej alkoholu. Nejdříve totiž by jsme museli mít rozšířený živnosťák o pohostinskou činnost.

4) V sobotu 13.6. jsme spolupořadateli sběru železného šrotu spolu s SDH Minkovice v obcích Víska, Minkovice a Poustka. Tuhý zpracuje a zajistí plakát a letáčky o akci. Distribuci si provedou obce sami.

5) Turnaj v deskových hrách pro děti se uskuteční v neděli 15.6.. Letošní ročník bude obohacen o klání ve skládání puzzlí. Motiv obrázku zpracuje p.Tuhý. Jiří Štern zjistí v Liberci možnost výroby. Ceny zajistí p.Tuhý. Plakáty a pozvánky do školy též F.Tuhý.

6) Pan J.Klíma vznesl připomínku k počínání hasičů při deštích 17.5..Nechápe, proč museli s  technikou jet k propustku přes jeho pozemek, proč nevyužili hráze. Vždyť je konstruovaná tak, aby pojezd techniky po ní byl možný. A ptá se, jak je možné, že čerpadlo nešlo. Přeci se dělá průběžná kontrola funkčnosti?

7) Předseda OS p.Tuhý informoval přítomné, že 11.3.2014 byl schválen rozpočet Obce Višňová na rok 2014. Do dnešního dne ale nebylo OS informováno, jak byla žádost o dotaci na jednotlivé akce vyřízena. V poslední „drbně“ sice bylo uvedeno, že finančně byl podpořen karneval ve Vísce, na účet žádná částka zaslána nebyla, ani písemné vyrozumění nebylo doručeno.

8) Pokračuje „pátrání“ po osudu pomníku obětem 1.sv.války žijících ve Vísce, zjišťují se podrobnosti pádu amerického letadla v r.1945.Pan Roman Valach obeznámil členy OS s místem, kam dopadlo letadlo, členové OS se sešli s pány Polčákem, Krausem, Pavlíčkem Šoltysem a paní Matuškovou.

Zapsal: František Tuhý – předseda OS

Aktualizováno Pátek, 06 Červen 2014 06:30
 
Copyright © 2019 www.viska-os.eu. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.