Home Zápisy 2014 Zápis z výročky 2014
Zápis z výročky 2014 PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Úterý, 15 Duben 2014 18:29

Zápis z výroční schůze obč. sdružení Víska ze dne 28.3.2014

 

 

Přítomni: 22 členů + 5 občanů včetně starostky Vl.Erbanové a místostarosty T.Cýruse

Program schůze:

1) Zahájení

2) Schválení programu výroční schůze

3) Volba návrhové komise

4) Zpráva o činnosti OS Víska za uplynulý rok

5) Zpráva pokladníka OS

6) Zpráva revizní komise

7) Projekt Náves Víska

8) Památníky obětem 1. a 2. sv. války

9) Plán činnosti na rok 2014

10) Volba nového člena výboru OS

11) Diskuse

12) Návrh na usnesení

13) Závěr

Průběh schůze:

Schůzi řídil F.Bajer. Zprávu o činnosti a o projektu Náves Víska přednesl F.Tuhý (příloha zápisu). Pokladní zprávu přečetl J.Štern, zprávu revizní komise přednesl, za v té době nepřítomného K.Pugnera, F.Tuhý. S představou občanského sdružení, jak s památníky obětem 1. a 2.sv. války seznámil přítomné Vl.Lacina. Zevrubný popis osudu amerického bombardovacího letadla, které se zřítilo 5.března 1945 nedaleko Minkovic a jehož pilot zahynul v lomu nad Vískou zaujal všechny přítomné. V diskusi k tomuto tématu přispěl informacemi R.Valach a co se týče možnosti obnovení památníku obětem 1.sv.války pak P.Vodseďálek. Poté byl přítomnými členy schválen plán činnosti na rok 2014 (příloha). Za rezignujícího člena výboru K.Kocmana byl jednomyslně kooptován Richard Soukup. Dalším neplánovaným bodem programu byl přípitek na počest vítězství v celostátní kampani Strom roku 2013 a na páté místo v soutěži Evropský strom roku 2014. Přítomní popřáli dubu jen samé příjemné roky růstu a turistům zase příjemné odpočinkové chvilky v jeho blízkosti.

Pak následovala diskuse:

Vl.Erbanová - Strom roku – letos bude provedeno odborné ošetření, architekti předloží 2-3 návrhy úpravy okolí dubu (posezení, inf. tabule …). Placeno bude z peněz za hlasy, z 50 000.-Kč za vítězství v ČR, něco bude hrazeno z rozpočtu Obce.

F.Tuhý - kdy se započne s rekonstrukcí vozovky a jak je to s šíří vozovky?

Vl.Erbanová – kolem velikonoc se znova obnoví práce na mostě, započne se i s penetrací vozovky a po vybudování provizorní lávky u mostu u p.Jírovce se po velikonocích most na tři měsíce uzavře a bude se opravovat. Frézování vozovky bude jen částečné, povrch vozovky bude navýšen jen o 3-4 cm. Současná vzdálenost mezi kolíky je čistá šíře silnice. Poldr - Obec zaplatila 193 000.-Kč za vypracování projektu, ten byl poté předán Povodí Labe, bude následovat výběrové řízení, s výstavbou se započne až příští rok. S výstavbou poldru bude zároveň upraveno koryto potoka až k hrázi (přestože je bez názvu a není zakresleno v katastrální mapě). Hráz - je zkolaudována, budou pozváni majitelé pozemků pod hrázi do KD kvůli výkupu pozemků, jednáno bude s Povodím Labe i o odkupu pozemků mezi hrázi a řekou. Hráz bude 2x do roka ošetřována (sekána).

M.Holcová - my, co sousedíme s hrází, jsme proti tomu, aby byla hráz veřejně přístupná pro chodce či cyklisty. Máme strach, že toho využijí nenechavci k „omrknutí terénu“, kdo má psa, kdo má králiky … Navíc přítomnost veřejnosti je zásah do soukromí.

J.Klíma - nemám jak se dostat na pozemek za hrází, přístup na hráz je možný jen z pravé strany, z levé už to nejde.

Vl.Erbanová - oficielně jsou možné jen dva přejezdy.

J.Klíma - ale to budu chodit přes cizí pozemek. Bude mi to umožněno?

Vl.Erbanová - na pravém břehu Smědé pod skálou u minkovického mostu se postaví v případě potřeby mobilní hráz. Je vyzkoušeno, že za ¾ hodiny se postaví 50 metrů.

F.Tuhý - co je myšleno v schváleném rozpočtu Obce, že se provede na sále KD oprava za 30 000.-Kč?

Vl.Erbanová - opraví se pouze okraje parketu, tj. položí se zpět vytrhané kusy. Na vybroušení a ošetření celé podlahy už nezbude! Zpětně si uvědomuji, že jsme v zastupitelstvu udělali chybu, když jsme sál nezařadili do povodňových škod. I když zde voda nebyla, parkety trpěly extrémní zátěží kvůli humanitární pomoci a náporem lidí, čímž se dostaly do stavu, v jakém jsou teď.

Jan Štern - jestlipak někdo ví, že na Krčeláku je protržena hráz a že by to mohlo ohrozit zamýšlený poldr? Proč tam nebyl projektant?

F.Tuhý - to je právě to, na co poukazujeme. Že občané Vísky nejsou informováni o zamýšlených akcích.

Vl.Erbanová - vždyť jste byli pozváni na „místní šetření“.

F.Tuhý - ano, ale pozván nebyl majitel Krčeláku, aby se mohl k plánu vyjádřit a na situaci upozornit.

Jiří Štern - již několik let se snažíme prosadit, aby ve Vísce bylo zřízeno ještě jedno sběrné místo tříděného odpadu. Marně.

T.Cýrus - pořízení je pro obec finančně náročné. Již nyní na odpadové hospodářství doplácíme.

Jan Štern - nešlo by motivovat lidi tříděním odpadů do pytlů jako je tomu např. ve Frýdlantě?

T.Cýrus - tento systém nelze u nás aplikovat, protože nemáme sběrný dvůr. Obce do 2 000 obyvatel tuto povinnost nemají.

Jiří Štern - proč by nemohla obec vlastnit sama kontejnery a platil by se jen svoz? A hledala Obec lacinější firmu na odvoz odpadu?

T.Cýrus - pane Štern, nechcete se zúčasnit příštího jednání s firmou ASA?

Jiří Štern - milerád.

Vl.Erbanová - problém „věčné louže“ před krámem bude v součinnosti s penetrací vozovky odstraněn. S úpravou okolí obecní cesty ke KD počítáme. Musíme ale oslovit odborníky, jak odvodnit tyto pozemky.

Vl.Erbanová - sami nevíme, co se bude dělat s mostem u Minkovic. Rozšiřovat ani prodlužovat by se neměl. Prý je zde narušena statika.

F.Tuhý - Obec, jako účastník stavebního řízení, by se přeci měla vyjádřit k projektu. Nelze „kupovat zajíce v pytli“.

Jiří Štern, Jan Štern, M.Scheidl - proč se ve všech reportážích, které jsou z Vísky nebo Minkovic, jako např. Strom roku, povodně, hasiči, nikdy neuvede plný název obce, nýbrž pouze Višňová. Nemůže to být jen vinou redaktorů. Někdo jim přeci podklady dává.

R.Peniaško - Vísku znáte, jen když z ní něco máte. Viz peníze z povodní, potřeba KD, ohlas na Strom roku, skládkování asfaltu na place před KD. Jinak je Víska na obtíž.

M.Holcová - kdo uklízí kulturák? Proč je zde tolik špíny? Chybí zde nádobí, lžičky jsou ještě hliníkové, stav hrnců – to je akorát na infekci.

Vl Erbanová - kulturák uklízí v rámci VPP paní Čurdová. Situaci prošetřím, nádobí bude dokoupeno

J.Starý - co bude dál s projektem Náves Víska? A víte, kolik by to mělo vše stát?

F.Tuhý - je to o penězích. Hlavním investorem by měla být Obec, vždyť jsme součástí Višňové. Ale i my, jako občanské sdružení se budeme snažit peníze prostřednictvím nadací a dotačních titulů shánět. Jaký je rozpočet projektu nevíme. Pokusíme se o to požádat autora ing.Baldu. První, na co se chceme zaměřit, je „zkulturnění“ křižovatky. Odstranit shnilé stromy, přeinstalovat kontejnery na tříděný odpad, upravit terén kolem cesty.

Vl.Erbanová - nesouhlasím, že nemáte kde schůzovat. Na požádání můžete kdykoliv a kdekoliv, třeba v jídelně. A bude-li to v zimě, není problém, v rámci temperování objektu, zatopit.

Usnesení z výroční schůze OS Víska ze dne 28.3.2014

1) Bere na vědomí:

a) zprávu o činnosti OS Víska

b) zprávu pokladníka

c) zprávu revizní komise

d) zprávu o chystaném projektu Náves Víska

e) zprávu o snaze obnovit památníky obětem válek

f) rezignaci Karla Kocmana z postu člena výboru OS Víska

2) Schvaluje:

a) plán činnosti na rok 2014

b) kooptování Richarda Soukupa jako nového člena výboru OS

3) Ukládá:

a) předsedovi OS písemně požádat Obec Višňová o informování předem o všech aktivitách ve Vísce, např. o zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních.

b) předsedovi OS požádat architekta Baldu o dodání rozpočtu na projekt Náves Víska.

Zapsal: František Tuhý

Aktualizováno Pátek, 06 Červen 2014 06:30
 
Copyright © 2019 www.viska-os.eu. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.