Home Zápisy 2013 Zápis z členské schůze 2013
PDF Tisk Email
Napsal uživatel František Tuhý   
Čtvrtek, 11 Červenec 2013 18:07

Zpráva o činnosti OS Víska za uplynulé měsíce 2013

Občanské sdružení Víska ve čtvrtek 4.7. na své členské schůzi bilancovalo svoji činnost. Základem hodnocení byla zpráva předložená předsedou OS Víska F.Tuhým.

Svoji zprávu nemůžu začít jinak než hrází. Výstavba zdárně pokračuje, horší to je s mostem, tam je už několika měsíční zpoždění. Minulý měsíc jsme zažili dvě povodně. Ani jedna nebyla v takové intenzitě, aby hráz vyzkoušela. Vyzkoušely pouze systém přečerpávání potoků přes hráz.

První povodeň přišla dříve než byly zprovozněny čerpadla. Z toho jsme měli strach, což jsme také prezentovali na naší výroční schůzi 8.3.. Naštěstí se naplnily sliby paní starostky Erbanové, že bude zajištěno tolik hasičských sborů, aby situace byla zvládnuta. Dobrou organizací a nasazením výkonných Tater z Jablonce a Liberce vše dobře dopadlo, odnesla to pouze hasičská technika některých dobrovolných sborů, která nevydržela být desítky hodin neustále v provozu. Při druhé povodni zabudovaná výkonná čerpadla na Krčelském potoce již byla v provozu, výtok sice byl zatím nainstalován provizorně, ale ukázalo se, že pokud nic neselže, mělo by to kapacitně vyhovovat, což je dobré znamení. Štěstí jsme měli i v tom, že srážky přímo nad námi, které ovlivňují množství vody v potocích, nebyly tak intenzivní.

Ne pokaždé tomu tak bude, a tak je opravdu nutné dotáhnout do konce úmysl postavit na Krčelském potoce nad obcí poldr, který by zachytil co největší množství prvotních srážek. 3.4. byli zástupci našeho OS a zástupci OÚ Višňová seznámeni projektantem ing.Zahradníkem přímo na místě s vybranou lokalitou poldru. Zároveň bylo provedeno místní šetření toku potoka. Projektant ing,Zahradník konstatoval, že mnohým problémům při povodních na potoce by zabránila údržba koryta, narovnání toku, především kolem obecního domu 80 a na pozemku pana Zrubce. Zástupci OÚ slíbili nápravu, zatím se tak nestalo. Při povodních z minulého měsíce proto opět došlo k zaplavování přilehlých pozemků.

Již dva roky „žijeme“ myšlenkou dát obci nějakou tvář, vytvořit jakousi náves, centrum dění, které by posloužilo jak místním občanům, tak i turistům. Kde by se něco dozvěděli, kde by si mohli odpočinout, posedět, poklábosit, kde by si mohly i děti hrát. Oslovili jsme lektora Technické univerzity Liberec Fakulty architektury ing.arch. Baldu, zda-li by studenti v rámci výuky nemohli jakýsi projekt vypracovat. Po určitých komplikacích , i finančních, po určitém odkládání došlo 13.6. k dohodě. Na place před KD se sešli starostka paní Erbanová, pan architekt Balda, zástupce studentů a zástupci OS Víska. Přítomní si „plácli“, nástin projektu by měl být představen na členské schůzi 4.7. v KD a konečná verze na oslavách kulturáku.

V květnu jsme uspořádali 2.ročník turnaje v deskových hrách o Víseckého koníka. Účast byla stejná jako loni - deset dětí, což není špatné. Přesto se domnívám, že by mohla být větší, chce to asi lepší propagaci ve škole a i možná školce.

Čtyři zástupci našeho sdružení se zúčastnili v polském Dzialoszynu družební akce – Dne matek. Bylo to milé, ale i poučné setkání, ukázka, jak se dá navodit příjemná atmosféra bez velkých pompézností. Dalším překvapením pro nás bylo, že v každé vesnici, v tomto polském pohraničí, vyrostly nové venkovní sportovní areály pro děti i dospělé.

Navázali jsme kontakty s potomky sudetských Němců, kteří žili na Frýdlantsku. Jsou velice ochotní, okamžitě nám zaslali několikastránkový dokument o Vísce, především o období 1.poloviny 20.století a dali tipy na zdroje, kde bychom mohli získat další informace. Nebrání se ani další spolupráci. Teď jen musíme získat někoho, kdo nám zaslané materiály přeloží do češtiny.

Další pátrání vedeme, respektive vede Vláďa Lacina, kolem osudu spadlého amerického letadla z roku 1945. Našli jsme i místo, kde spadl a zabil se americký pilot, jediný z posádky, který nepřežil. Chtěli bychom do budoucna toto místo označit a malým pomníčkem připomenout i dalším generacím.

Koncem dubna jsme přihlásili dub u elektrárny, již dříve označený jako památný strom, do celostátní kampaně Strom roku. Později jsme se dozvěděli, že tu samou nominaci poslala i paní Žáková z Višňové. Zaslané žádosti posuzovala 12-ti členná porota. Z 53 poslaných návrhů jich 12 postoupilo do finále. Jako jediní jsme dostali plný počet - tedy 12 hlasů. Porotce především zaujal příběh, osud stromu – role zachránce Vísky při povodni v roce 2010. Na přiložených fotografiích měli možnost shlédnout jak svým kmenem zachytil ohromné množství naplavenin, klád, dokonce i osobní automobil byl o něj opřen. To vše by se jinak hrnulo na dům pana Šefra a paní Holcové. A kdoví, jestli by je jinak nečekal stejný osud jako hrázděnky naproti, která musela být zbourána. Jak dopadneme v soutěži záleží na nás, občanech, kolik hlasů našemu stromu ochránci dáme. Máme dvě možnosti: buď podpisem na hlasovacích arších nebo zasláním SMS. Abychom dopadli dobře, je třeba oslovit další přispívatele: obce, organizace, podniky, instituce

V plném proudu jsou přípravy na oslavy 60.výročí existence kulturáku. Termín je stanoven a to 28.9.. Za ty roky předešlé se stal kulturák symbolem kultury pro celý Frýdlantský výběžek, nebyla tady vesnice, kde by byla taková četnost akcí jako ve Vísce. Především před revolucí, za minulého režimu, kdy zde působilo Místní kulturní středisko, bylo využití veliké, pomalu týden co týden se zde něco konalo. Tuto činnost chceme zmapovat, připomenout výstavkou. V jednání je i výstava fotografií našeho slavného rodáka Mirka Zajíce. Oslav se zúčastní i zástupci další Vísky a to Vísky u Chotěboře, s kterými jsme už 2 roky v kontaktu. V úmyslu máme i zorganizovat po 17 letech setkání rodáků. Hlavní gró oslav bude zábavný program v kulturáku. Akce je a bude náročná na přípravu, na finance. Zajistit hosty, rodáky, účinkující, ubytování pro ně, stravování, propagaci, zpracovat materiály do vystavovatelné podoby, výstavní panely, bulletin, tombolu a především odpovídající důstojný program, to vše nás čeká, sw tím se musíme poprat.

To byl stručný výčet toho, čím jsme se uplynulé čtyři měsíce zabývali. Bohužel jsou ale i věci, které se nedaří, které neustále přetrvávají. Stále není vyřešené vyúčtování povodňových peněz, ba naopak situace se oproti zprávě z výročky komplikuje.

Katastrofou je betonové prostranství před KD a přilehlý park.. Jsou prázdniny,. období zvýšené koncentrace dětí pohybujících se především na kole, koloběžce, odrážedle. Zarostlý, zdevastovaný park s ohlodanými keři jim jízdy neumožňuje, zničený povrch placu též ne, obecní cesty vyasfaltované také nejsou, tak jako v jiných obcích, opravdu dětem nezbývá nic jiného než silnice. Do doby, než se něco stane. A kromě vyžití dětí je třeba připomenou i to, že se blíží oslavy.

V září loňského roku bylo na veřejném zasedání obecního zastupitelstva dáno do usnesení, že se vytvoří komise, která posoudí jakým způsobem se budou udržovat obecní pozemky: které se budou sekat, které rekultivovat. Je červenec, vše je při starém.

Blíží se oslavy 60.výročí kulturáku. Do rozpočtu obce se nedostala oprava rozbité podlahy sálu. Na naší výročce bylo pouze konstatováno, že po vzájemné dohodě se jen vytyčí, které nejdůležitější úkony, finančně únosné, se provedou. Do oslav zbývá něco přes dva měsíce, k realizaci ale také nedošlo.

Je tu ještě jeden problém a to nelegální skládka zeleného odpadu, která se vytváří na pozemku mezi chovatelským domem a barákem pana Pugnera. Pan Pugner na tento problém poukázal na posledním zasedání OZ Višňová. Je totiž nebezpečí, že při povodni, kdyby se vylila voda z potoka na tento pozemek, mohla by tato shnilá tráva zacpat česla propustku a k čerpadlům by se tak nedostala voda z Krčeleckého potoka. Ukazuje se, že i na vesnici se musí řešit skládkování posekané trávy. Argument, že kompostováním je z toho dobré hnojivo je sice hezký, ale za pár let kompostu přibývá, a co s ním? Každopádně je to odpad jako každý jiný, tedy v kompetenci ASA.

Stále nemá OS kde schůzovat. Je to paradox. Naši otcové barák postavili, naše generace se měrou vrchovatou podílela na generální opravě a výsledek je takový, že se scházíme po barákách. To nikde jinde není.

Přesto všechno doufáme, že jednou bude líp. A že si kulturák zaslouží, aby byl dobře připomenut. Aby bylo připomenuto úsilí občanů při opravách , úsilí občanů při realizací akcí, které se dělaly pro všechny, bez rozdílu jestli bydlí ve Vísce, Višňové nebo Jindřichovicích. Bude to náročné a proto apeluji na všechny, pomožte s realizací, přispějte fotkou, vzpomínkou, pozvěte své příbuzné, především ty, co zde bydleli, ať je 60.výročí co nejlepší.

František Tuhý

 

Aktualizováno Čtvrtek, 11 Červenec 2013 18:17
 
Copyright © 2019 www.viska-os.eu. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.