Home Zápisy 2013 Zápis ze schůze výboru OS Víska ze dne 2.2.2013
PDF Tisk Email
Napsal uživatel František Tuhý   
Úterý, 05 Únor 2013 10:27

Zápis ze schůze výboru OS Víska ze dne 2.2.2013

Přítomni: pp.F.Bajer, J.Klíma, K.Kocman, Jiří Štern, F.Tuhý a M.Holcová.

Program schůze:

1) Seznámení s rozšířeným rozpočtem  OS na rok 2013

2) Seznámení s vyúčtováním akcí v r.2012

3) Seznámení s informativní schůzkou na OÚ

4) Stanovení termínu a zabezpečení výroční schůze OS

5) Seznámení s rozpočtem Obce Višňová na rok 2013

6) Seznámení s Fondem solidarity

7) Příprava dětského karnevalu

8) Informace o dalších faktech havárie letadla nad Vískou

9) Poděkování Městu Frýdlant za výpomoc při akci pro důchodce

10) Postoj pana Deliše k hrázi

11) Divadlo

 

Průběh schůze:

1) P.Tuhý seznámil s plánem akcí, rozpočtem na tyto akce a s akcemi Obce ve Vísce a se stavebními akcemi ve Vísce.

2) P.Tuhý spolu s pokladníkem J.Šternem seznámili výbor s výdaji na akcích  v .r.2012

3) Pp. Bajer a Tuhý seznámili výbor s informativní schůzkou, kterou na OÚ absolvovali 28.1.2013 za přítomnosti starostky V.Erbanové a místostarosty T.Cýruse. Výbor zaujímá toto stanovisko:

- výbor nesouhlasí s prohlášením p.Cýruse, že zajištění a organizaci oslav si musí vzít na starost p.Tuhý a OS Víska, neboť pracovníci OÚ na takové věci nemají čas, musí vykonávat tu práci, za kterou jsou placeni.

- výbor nesouhlasí s názorem p.Cýruse otevírat hráz až po praktické zkoušce přírodou.

- výbor nesouhlasí s názorem, že v současném rozpočtu nelze najít peníze na opravu KD. Oslavy otevření hráze a 60.výročí KD proběhnou za účasti státních a  krajských úřadů a institucí, sdělovacích prostředků a spoluobčanů, což vyžaduje důstojné prostředí a tudíž nezbytné opravy.

- výbor ukládá p.Tuhému vypracovat žádost na OZ Obce Višňová ohledně požadavku zařadit náklady na opravy v KD do rozpočtu na tento rok.

4) Termín výroční schůze: pátek 1.3.2013 v chovatelském domě, což bylo předběžně projednáno s p.Kolačným. Program schůze, zajištění, pozvánky bude projednáno na příští schůzi OS.

5) P.Tuhý seznámil výbor s rozpočtem Obce Višňová. Přítomní vzali na vědomí návrh rozpočtu, který je zpracován dle účetní osnovy, pro řadové občany je ale nesrozumitelný. OS by především zajímalo financování zájmových sdružení. Tyto položky by jsme rádi viděli v souhrnné podobě s rozdělením pro jednotlivé složky. Nerozumíme též některým kapitolám,  kde výdaje jsou daleko větší než výdaje několikanásobně větších měst Libereckého kraje.

6) F.Tuhý seznámil výbor s Fondem solidarity vyvěšeném na úřední desce Obce Višňová.

7) Karneval se koná 23.2. v KD od 14.00 v rázu Pat a Mat v akci, DJ – p.Mazánek. Propagace: zajištěno ve Frýdl.zpravodaji, drbně Višňové, na webu Města Frýdlant, plakáty jsou zhotoveny, po Frýdlantě, okolních vesnicích, školkách roznese Tuhý, vstupenky s motivem Pata a Mata zajistí Tuhý. Vstupné schváleno 10.- a 30.-Kč. Pat a Mat – Kolačný a Mokrý, oblečení – několik červených roláků na zkoušku zapůjčila M.Holcová. Čepice se pokusí sehnat Tuhý v Liberci, rekvizity postaviček má slíbené ve školce ve  Frýdlantu. Tuhý poprosí ředitelku školy ve Višňové o výtvarnou výzdobu. sálu. Prodejní stánek do rohu sálu z pivovaru zajištěn, nákup čepic, frkaček a dalších karnevalových rekvizit též. Obsazení jednotlivých postů bude upřesněno při příští schůzi. Nákup potravin,cen pro nejlepší masky zajistí Tuhý.

8) F.Tuhý seznámil výbor s dalšími zjištěnými fakty ohledně havárie letadla nad Vískou během II.sv.války. Díky p.Vl.Lacinovi je havárie potvrzena ze dvou směrů, detaily přibývají, další směry pátraní byly určeny a jednotlivými členy výboru budou provedeny.

9) F.Tuhý a J.Štern potvrdili dodání finančního příspěvku ve výši 4 000.-Kč od Města Frýdlantu na zabezpečení akce pro důchodce. P.Tuhý písemně poděkuje Městu Frýdlant s vyzdvižením osobní účasti starosty D.Ramzera.

10) F.Tuhý seznámil výbor s rozhovorem s p.Delišem ohledně dodatečné výstavby hráze u mostu, s jeho argumenty, s jeho postojem.

11) F.Tuhý připomněl, že v pátek 8.2. se koná ve Vísce divadelní představení  Charleyova teta v podání divadelního souboru Vojan z Hrádku.

Příští schůze se bude konat 15.2. pokud nedojde ke změně.

Zapsal:F.Tuhý

Aktualizováno Úterý, 05 Únor 2013 10:42
 
Copyright © 2019 www.viska-os.eu. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.